Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-18 16:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Med. s¹dowa, prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 7
               W1, Med. s¹dowa, prof. W. ¯urawiñski , 108D, zp, t/z: 6
                 
Sobota
 L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1 2L1, Traum. n. ruchu, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1 2 
 W1, Med. katastrof, prof. W. ¯urawiñski , 108D, zp, t/z: 4 6 96W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, zn, t/z: 7L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 4 6 96
 W1, Med. katastrof, prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 7W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, zp, t/z: 4 6 96L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zn, t/z: 7
 W1, Med. katastrof, prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 92W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, zz, t/z: 92L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 92
 W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zz, t/z: 8 9L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zn, t/z: 3 5W1, Reh.po urazach, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zn, t/z: 3 5  
 W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zn, t/z: 3 5L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 99L1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 99   
 W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zp, t/z: 97L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zz, t/z: 8 9L1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zz, t/z: 9   
 W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 99L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zp, t/z: 97W1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zz, t/z: 8   
           W1, Reh.po urazach, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zp, t/z: 97W1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zp, t/z: 97  
Niedziela
 L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 8 97 99L1, Traum. n. ruchu, dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 2 
 L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 2W1, Med. s¹dowa, prof. W. ¯urawiñski , 17D, zp, t/z: 4 6 96  
 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zn, t/z: 92W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 101D, zn, t/z: 3 5 7L1, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 1 3 5
 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 4 6 96W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, zn, t/z: 9L1, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 7 
 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zn, t/z: 7W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 126D, zz, t/z: 92    
   W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 126D, zz, t/z: 1W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 126D, zz, t/z: 1    
      L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 22D, zp, t/z: 4 6 96      
Legenda
Diagn. obrazowa = Diagnostyka obrazowa
Med. katastrof = Medycyna katastrof
Med. s¹dowa = Medycyna s¹dowa
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Reh.po urazach = Rehabilitacja po urazach
Traum. n. ruchu = Traumatologia narz¹du ruchu