Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-25 10:13
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
            C1, Pods.Przeds.iZ, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz    
Wtorek
       C1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Mastering, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzW1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tz C1, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz   
Sroda
         W1, Re¿. muzyczna, Kruk B., dr in¿., 10H, tzC1, Techn. nag³., Prokopowicz M. mgr, 105H, tzC2, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 104H, tzC2, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 104H, tz  
Czwartek
   C1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz, t/z: 13C1, Elem.prod.muz., Prokopowicz M. mgr, 206H, tz, t/z: 9C1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz, t/z: 15     
   C1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz, t/z: 15C1, Elem.prod.muz., Prokopowicz M. mgr, 206H, tz, t/z: 11      
    C1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz, t/z: 9C1, Elem.prod.muz., Prokopowicz M. mgr, 206H, tz, t/z: 15      
    C1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz, t/z: 11C1, Elem.prod.muz., Prokopowicz M. mgr, 206H, tz, t/z: 13       
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Elem.prod.muz. = Elementy produkcji muzycznej
Konsult. = Konsultacje
Mastering = Mastering
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
Pods.Przeds.iZ = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Re¿. muzyczna = Re¿yseria muzyczna
Solfe¿ barwy = Solfe¿ barwy
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne