Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-11-02 17:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    C1, Emisja g³osu, Niewiadomska A., dr, 8H, tzC2, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC3, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzW1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C2, Fortepian, mgr Raminiak P., 201H, tpC4, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tz   C1, Konsult., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz  
       W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14        
       W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12        
       W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10        
       W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8        
       W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6        
       W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3        
Wtorek
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tzW1, Hist. muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 1A, tp, t/z: 2 4W1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz  C2, Fortepian, mgr Raminiak P., 201H, tp 
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16    C1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz    C5, wokal s., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz 
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14            
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12            
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 1            
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3            
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6            
   W1, Podst.dydak.muz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10            
Sroda
 C1, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC1, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tz          W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz 
Czwartek
 C2, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tzC3, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tzC4, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tzC5, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzC5, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tzW1, Rytm w jazzie, dr hab. A. Buczek, 105H, tzC2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tz   
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzW1, Instrument., mgr C. Wojciechowski, 105H, tzC1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 108H, tzC1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz         
      C1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 201H, tz         
       C2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Fortepian = Fortepian
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Hist. muz. = Historia Muzyki
Instrument. = Instrumentoznawstwo
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Perkusja = Perkusja
Podst.dydak.muz = Podstawy dydaktyki muzycznej
Prom. kultury = Promocja kultury
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. instr. Or = Zespó³ instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
wokal s. = wokal solo