Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Konsult., dr P.Schmidt, 12H, tzC2, Zespó³ inst., dr P.Schmidt, 12H, tzW2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzW1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnW2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzW2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 12H, tzC1, Konsult., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tn
 C1, Improw., mgr Raminiak P., 201H, tnC1, Improw., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Emisja g³osu, Niewiadomska A., dr, 8H, tz W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpW1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC1, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz  
     C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tn  W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp   C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tn   
         C3, Interpret.Pios., dr Sendecka Danuta, 15H, tz       
Wtorek
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzW2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tnW1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzC3, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz C1, Prop. instr., dr Furtas P., 206H, tzW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz
   W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz  W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tnW1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz  W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tn
   C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tn             
Sroda
 C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tnC3, Konsult., mgr Raminiak P., 9H, tnC1, Kszt. s³., mgr R.Hudaszek, 8H, tzC1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 8H, tzC1, Komp. i aran¿., mgr R.Hudaszek, 8H, tzW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz    
   C1, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzW2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz          
     W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz          
Czwartek
 C3, Gra na fort., mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tzC2, Gra na fort., mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tzW2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tz  C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Rytm w jazzie, dr hab. A. Buczek, 105H, tz C3, Konsult., dr hab. A. Buczek, 12H, tz 
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz              
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Gra na fort. = Gra na fortepianie
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Historia muz. = Historia muzyki
Improw. = Improwizacja
Interpret.Pios. = Interpretacja piosenki
JA = Jêzyk obcy
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Perkusja = Perkusja
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Saksofon = Saksofon
Tr¹bka = Tr¹bka
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy