Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-02 17:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C1, Emisja g³osu, Niewiadomska A., dr, 8H, tzC1, Improw., dr P.Schmidt, 105H, tzW1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, POWER 3.5 J.ang, mgr M. Kowalski, 109F, tz    C2, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC3, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz   
   W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14            
   W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12            
   W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10            
   W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8            
   W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6            
   W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3            
Wtorek
   C1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzW1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 1C1, Prop. instr., dr Furtas P., 206H, tzC1, Kszt. s³., dr Furtas P., 108H, tzC1, Komp. i aran¿., dr Furtas P., 108H, tzC1, Prakt. Estr., dr Furtas P., 108H, tzC1, PropedTechNag³o, Prokopowicz M. mgr, 206H, tz  C1, Konsult., dr Furtas P., 108H, tz 
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3          
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6          
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8          
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10          
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12          
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14          
     W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 1C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16          
Sroda
 C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 107F, tzC1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 108H, tzC1, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC1, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tz           
  C2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz              
Czwartek
     W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp    
Piatek
W1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 108H, tpW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 108H, tpC2, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tzC3, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tz           
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Gitara = Gitara
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Improw. = Improwizacja
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Met.edu.muz.dzi = Metodyka edukacji muzycznej dzieci
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
Prakt. Estr. = Praktyka estradowa
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
PropedTechNag³o = Propedeutyka techniki nag³oœnienia
Zesp. instr. Or = Zespó³ instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
wokal s. = wokal solo