Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
W1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpW2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpW2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpW2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 12H, tzW2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tn  W2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzC1, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz C1, Improw., dr P.Schmidt, 105H, tz
   W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tn  W2, Œpiew sol., dr Sendecka Danuta, 15H, tz   C3, Konsult., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC1, Konsult., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  
   W2, Œpiew sol., dr Sendecka Danuta, 15H, tz  C1, Har.jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 105H, tz      C3, Konsult., dr Sendecka Danuta, 15H, tz  
Wtorek
 C1, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpC3, Konsult., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC2, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC1, Prakt. Estr., dr Furtas P., 8H, tzW2, Œpiew sol., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz  
      C1, TechNag³IPwSt, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz    W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 12H, tnW2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tn  
Sroda
   W1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 206F, tpC1, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzW2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz C3, Konsult., Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz     
   C1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 112D, tn  W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz      
       C2, Elem.Gry.Aktor., mgr Kêdzierski M., 15H, tz         
Czwartek
       C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzC1, Zespó³ inst., dr hab. A. Buczek, 12H, tzW1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp C1, Konsult., dr hab. A. Buczek, 12H, tz 
       W2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tz        
Piatek
   C1, Kszt. s³., mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Komp. i aran¿., mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Prakt. Estr., mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Konsult., mgr R.Hudaszek, 105H, tz       
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Elem.Gry.Aktor. = Elementy gry aktorskiej
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Improw. = Improwizacja
JA = Jêzyk obcy
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Perkusja = Perkusja
Prakt. Estr. = Praktyka estradowa
Saksofon = Saksofon
TechNag³IPwSt = Techniki nag³oœnienia i pracy w studio
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Tr¹bka = Tr¹bka
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy