Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-02 17:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, Pods.Przeds.iZ, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz  C1, Improw., dr P.Schmidt, 105H, tz
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14     
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12     
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10     
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8     
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6     
     W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3  W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3     
Wtorek
C1, Konsult., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzW1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C2, Dyryg.z metod., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC3, Dyryg.z metod., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzW1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 6 W1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC1, Konsult., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tz   
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C2, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC3, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzW1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 16       
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 14       
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 10C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 12       
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 8C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 1    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 10       
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 12C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 8       
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 14    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 1C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 3       
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 1C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 16    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 3C2, Konsult., dr £awrowska R., 8H, tz, t/z: 1       
Sroda
Czwartek
     W1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 108H, tpC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz       
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Improw. = Improwizacja
Konsult. = Konsultacje
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
MetEdM³odziDor = Metodyka edukacji muzycznej m³odzie¿y i doros³ych
Pods.Przeds.iZ = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
ProjDziaEdMuz = Projektowanie dzia³añ edukacyjno-muzycznych