Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  W2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 12H, tz C1, Zespó³ inst., mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpC1, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzW2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp
       W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp  W1, BHP i ergonomia, mgr C. Wojciechowski, 112H, tn    
Wtorek
 C1, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpC3, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz  W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tn  W1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 112H, tzC1, Konsult., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 112H, tz   
       W2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz        
Sroda
   C3, Konsult., Meira J.prof.dr hab., 13H, tz     C3, Konsult., Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz     
   W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz      W1, Re¿. muzyczna, Kruk B., dr in¿., 112H, tz     
Czwartek
     W2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tzC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz        
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
BHP i ergonomia = Bezpieczeñstwo, higiena pracy i ergonomia
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Konsult. = Konsultacje
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
Perkusja = Perkusja
Re¿. muzyczna = Re¿yseria muzyczna
Saksofon = Saksofon
Tr¹bka = Tr¹bka
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy