Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-14 11:55
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 W1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 1A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13P2, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Pods.NoF, dr J. Szczepañska, 1A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 2A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14W1, Erg.i BHP, mgr M. Chwalenia, 1A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14    
   L2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 2A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14P1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 1A, tp, t/z: 2 4      
   P1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 1A, tz, t/z: 15   P1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 2A, tz, t/z: 16W1, Pods.NoF, dr J. Szczepañska, 1A, tz, t/z: 16W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 2A, tz, t/z: 16W1, Erg.i BHP, mgr M. Chwalenia, 1A, tz, t/z: 16      
Sroda
Czwartek
 W1, Prawo, dr W. Karwowski, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P1, Technol. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14P1, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 210A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 210A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 102A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 101A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14    
   P2, Technol. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13    W1, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 102A, tz, t/z: 15W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 101A, tz, t/z: 15      
   P2, Technol. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, tp, t/z: 15P2, Technol. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, tp, t/z: 15            
Piatek
 W1, Mat el ca³y rok, mgr A. Szpara, 201A, tzC1, Matem., mgr A. Szpara, 210A, tzW1, Matem., prof. A. Nowak, 201A, tzL1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
Erg.i BHP = Ergonomia i BHP
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Mat el ca³y rok = Matematyka element.
Matem. = Matematyka
Mikroekonomia = Mikroekonomia
Pods.NoF = Podstawy nauki o finansach
Podst. zarz¹dz. = Podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
Prawo = Prawo
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Technol. inf. = Technologia informacyjna