Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
W1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tp     C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tz  C1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 8H, tpC1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 8H, tpC1, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp  
Wtorek
   C1, Techn. nag³., Prokopowicz M. mgr, 105H, tzC1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Komp.i.Aran¿.El, dr Furtas P., 206H, tzC1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz        
Sroda
   W1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 206F, tpC1, Mix iMastering, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz     C1, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz    
Czwartek
       C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp  C1, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 107F, tn
                 
Piatek
     C1, Zespó³ inst., mgr C. Wojciechowski, 108H, tzC1, Prakt. Estr., mgr C. Wojciechowski, 108H, tzC1, Konsult., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz      
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp.i.Aran¿.El = Kompozycja i aran¿acja elektroniczna
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Mix iMastering = Mix i mastering
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Prakt. Estr. = Praktyka estradowa
Solfe¿ barwy = Solfe¿ barwy
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.