Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-14 11:55
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
 W1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14P2, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13    
       P1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 2A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14P1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14    
       C1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tz, t/z: 15P1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tz, t/z: 15P2, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tz, t/z: 15P2, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tz, t/z: 15L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
           P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tz, t/z: 15P1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tz, t/z: 15    
Czwartek
 P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14W1, infor. rachun, dr M. Targowicz, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L1, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 210A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Bank., mgr M. Chwalenia, 1A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
 P2, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13              
 P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tz, t/z: 16P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tz, t/z: 16              
Piatek
 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 107F, tzL2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 109F, tzP1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, tzP2, Statys., mgr A. Szpara, 209A, tzW1, Statys., prof. A. Nowak, 1A, tz      
Sobota
Niedziela
Legenda
ACCA POWER 3,5 = ACCA POWER 3,5
Bank. = BankowoϾ
Fin.pub. = Finanse publiczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
POWER jez. HISZ = POWER JÊZYK HISZPA NSKI
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach. poda = Rachunkowosc podatkowa
Statys. = Statystyka
ZAKWF = zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
infor. rachun = Informatyzacja rachunkowoœci