Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-23 21:44
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
 P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 209A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 6F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, Rach. kosz., Halikowska A., dr in¿., 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 2A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14P1, EBCL, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
 P2, Ryn. Fin. II, Halikowska A., dr in¿., 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr in¿., 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  S1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13        
       S1, Sem.lic., Halikowska A., dr in¿., 2A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13        
       S1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 1A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13        
       C1, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 2A, tz, t/z: 15S1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 1A, tz, t/z: 15        
        S1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tz, t/z: 15        
        S1, Sem.lic., Halikowska A., dr in¿., 2A, tp, t/z: 15        
Czwartek
 W1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 2A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 2A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13P1, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 209A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tn, t/z: 1 3 5 7 9S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 2A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13P1, EXCEL-POWER, Halikowska A., dr in¿., 209A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P2, Pp , mgr M. Chwalenia, 209A, tn, t/z: 14 16 
   W1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 2A, tz, t/z: 15   P1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tp, t/z: 2 4 6 8 10W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14   P1, Pp , mgr M. Chwalenia, 209A, tp, t/z: 13 15 
       P1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tz, t/z: 15P2, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tz, t/z: 15W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tz, t/z: 15S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 2A, tz, t/z: 15      
Piatek
 W1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 101A, tzC1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 101A, tn, t/z: 1 3 7 9 11 14 16W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 102A, tzP1, EBCL, dr M. Targowicz, 102A, tzW1, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 101A, tzP2, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 209A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13    
   C1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 201A, tz, t/z: 15       P1, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 209A, tn, t/z: 1 3 7 9 11 14    
           P2, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 209A, tz, t/z: 15P1, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 209A, tz, t/z: 15    
Sobota
Niedziela
Legenda
EBCL = EBCL-POWER 3,5
EXCEL-POWER = EXCEL ZAAWANSOWANY POWER 3,5
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Prog.wiel.fin. = Prognozowanie wielkoœci finansowych
Rach. kosz. = Rachunek kosztów
Rachunek op³ in = Rachunek op³acalnoœci inwestycji
Ryn. Fin. II = Rynek finansowy II
Rynek. finans. = Rynek finansowy
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Ubezp. = Ubezpieczenia
Zarz.fin.przed. = Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw