Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  C1, Emisja g³osu, Niewiadomska A., dr, 8H, tzW1, DydEdMuzDz, dr £awrowska R., 108H, tnC3, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tzC3, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzW1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnW1, Psychologia, dr £awrowska R., 108H, tnC2, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC2, Fortepian, mgr Raminiak P., 201H, tnC2, Fortepian, mgr Raminiak P., 201H, tn 
   W1, DydEdMuzDz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C4, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC5, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tz  W1, Psychologia, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17     
     C2, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tzC4, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tz          
Wtorek
 W1, Ped., dr £awrowska R., 108H, tnC1, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzC1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tnC1, DydEdMuzDz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tnC1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC1, Prop. instr., dr Furtas P., 206H, tz 
 W1, Ped., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C2, wokal s., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tp  W1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW1, Psychologia, dr £awrowska R., 108H, tnW1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz    
   C1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 112H, tz            
   C2, wokal s., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tp             
Sroda
 W1, Ped., dr £awrowska R., 108H, tnC1, DydEdMuzDz, dr £awrowska R., 108H, tnW1, DydEdMuzDz, dr £awrowska R., 108H, tnC1, DydEdMuzDz, dr £awrowska R., 108H, tnC2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz    
Czwartek
 C2, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC3, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC4, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC5, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzC5, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzW1, Rytm w jazzie, dr hab. A. Buczek, 105H, tzC2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tz   
     C1, Konsult., mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tz           
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 108H, tzC1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 108H, tzC1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz            
Sobota
Niedziela
Legenda
Chór = Chór uczelniany
DydEdMuzDz = Dydaktyka edukacji muzycznej dzieci
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fortepian = Fortepian
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Historia muz. = Historia muzyki
JA = Jêzyk obcy
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Ped. = Pedagogika
Perkusja = Perkusja
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Psychologia = Psychologia
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. instr. Or = Zespó³ instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
wokal s. = wokal solo