Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-17 8:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
   W1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, zzP1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zzC1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, zpW1, Statys., mgr A. Szpara, 1A, zzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 1A, zzC1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 1A, zzW1, infor. rachun, dr M. Targowicz, 1A, zz
       C1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, zz, t/z: 9         
Niedziela
 W1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, znL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 105F, zpP1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, zz, t/z: 8L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 105F, zn, t/z: 1 3 5P1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, zn, t/z: 3 5 7  
 W1, Bank., mgr M. Chwalenia, 210A, zpP1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, znP1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, znP1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, zp      
 W1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, zz, t/z: 9W1, Bank., mgr M. Chwalenia, 210A, zz, t/z: 9P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, zz, t/z: 9P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 105F, zz, t/z: 9  W1, Statys., mgr A. Szpara, 1A, zz, t/z: 9     
Legenda
Bank. = BankowoϾ
Fin.pub. = Finanse publiczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach. poda = Rachunkowosc podatkowa
Statys. = Statystyka
ZAKWF = zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
infor. rachun = Informatyzacja rachunkowoœci