Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-17 8:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Prawo, dr W. Karwowski, 101A, zzW1, Podst.zarz., Halikowska A., dr in¿., 101A, znP1, Podst.zarz., Halikowska A., dr in¿., 101A, zzW1, Matem., mgr A. Szpara, 1A, zzL1, Techn. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, zpC1, Matem., mgr A. Szpara, 210A, zzL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 105F, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7
   W1, Technol. inf., dr L. Sieniawski, 101A, zp    W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 2A, zn  L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 105F, zz, t/z: 9  
   W1, Podst.zarz., Halikowska A., dr in¿., 101A, zz, t/z: 9W1, Techn. inf., dr L. Sieniawski, 101A, zz, t/z: 9    W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 2A, zz, t/z: 9L1, Techn. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, zz, t/z: 9      
Niedziela
 W1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 2A, zzP1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 209A, zpW1, BHP, mgr A.Górska, 201A, zz, t/z: 1        
   W1, Pods.NoF, dr J. Szczepañska, 209A, znW1, BHP i ergonomia, mgr M. Chwalenia, 2A, zp C1, Matem., mgr A. Szpara, 210A, zz, t/z: 9       
   W1, Pods.NoF, dr J. Szczepañska, 209A, zz, t/z: 9P1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 210A, zz, t/z: 9W1, BHP i ergonomia, mgr M. Chwalenia, 1A, zz, t/z: 9W1, Matem., mgr A. Szpara, 1A, zz, t/z: 9         
Legenda
BHP i ergonomia = Bezpieczeñstwo, higiena pracy i ergonomia
BHP = BHP
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Matem. = Matematyka
Mikroekonomia = Mikroekonomia
Pods.NoF = Podstawy nauki o finansach
Podst.zarz. = Podstawy zarz¹dzania
Prawo = Prawo
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Technol. inf. = Technologia informacyjna