Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tnW1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tn  C1, Improw., dr P.Schmidt, 8H, tzW1, BHP i ergonomia, mgr C. Wojciechowski, 112H, tn    
     W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17           
Wtorek
   C2, Dyryg.z metod., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC3, Dyryg.z metod., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tz    W1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 112H, tzC1, Konsult., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 112H, tz   
   C2, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC3, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tz          
Sroda
Czwartek
       C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz        
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
BHP i ergonomia = Bezpieczeñstwo, higiena pracy i ergonomia
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Improw. = Improwizacja
Konsult. = Konsultacje
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
ProjDziaEdMuz = Projektowanie dzia³añ edukacyjno-muzycznych