Plan dla kierunku Pielêgniarstwo magisterskie, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-12-02 20:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
         W1, OnCzPJ, mgr L. Frihauf, 205D, zn, t/z: 5W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zn, t/z: 7 
         W1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 6 8C1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 6 8W1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 8
         W1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 2C1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zz, t/z: 9W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zn, t/z: 9
         W1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zz, t/z: 9C1, DM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 2   
            W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zn, t/z: 1 3 5  
Sobota
L2, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, zp, t/z: 97C1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 205D, zp, t/z: 4W1, OPnCzSN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 108D, zp, t/z: 8  
L1, OPnCzSN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, zn, t/z: 89W1, OPnCzSN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zn, t/z: 5W1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zn, t/z: 5  
L2, OPnCzSN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, zp, t/z: 92 W1, OPnCzSR, mgr E. Ko³at, 118D, zp, t/z: 2W1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zn, t/z: 1 
L1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, zn, t/z: 96 W1, OPnCzSN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zn, t/z: 3C1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zn, t/z: 3 
L1, OPnCzSR, mgr E. Ko³at, 4Sz1, zp, t/z: 99 W1, OPnCzSN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zn, t/z: 1   
L1, EOSiR, mgr Ma³gorzata Hoc, 15Szpital, zp, t/z: 92 W1, OPnCzSR, mgr E. Ko³at, 118D, zp, t/z: 6    
L2, EOSiR, mgr Ma³gorzata Hoc, 15Szpital, zp, t/z: 99 W1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 118D, zp, t/z: 8    
L2, OnCzPJ, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zn, t/z: 96       
L1, OnCzPJ, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zp, t/z: 97       
L2, OPnCzSR, mgr E. Ko³at, 4Sz1, zn, t/z: 89       
 W1, EOSiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zn, t/z: 1C1, EOSiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zpS1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zn, t/z: 1      
 W1, EOSiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zpC1, EOSiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zn, t/z: 1S1, PAWP, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, zn, t/z: 3      
 W1, PAWP, lek. med. Micha³ Rybczak, 107D, zn, t/z: 3 5C1, WSNZzW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 107D, zn, t/z: 5S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zp, t/z: 8      
 W1, PAWP, lek. med. Micha³ Rybczak, 107D, zz, t/z: 9C1, WSNZzW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 107D, zz, t/z: 7S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zp, t/z: 2      
 W1, PAWP, lek. med. Micha³ Rybczak, 107D, zn, t/z: 7C1, WSNZzW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 107D, zz, t/z: 9W1, WSNZzW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 107D, zz, t/z: 9S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 6      
    W1, WSNZzW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 107D, zn, t/z: 3 S1, PAWP, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, zn, t/z: 7      
       W1, PPzRP, mgr Ma³gorzata G¹dek, 205D, zp, t/z: 4       
        S1, PAWP, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, zn, t/z: 5       
Niedziela
 W1, PAzUPLS, dr D. Soko³owski, 5D, zn, t/z: 3 5W1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zz, t/z: 9C1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zz, t/z: 9C1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zp, t/z: 4      
 W1, PAzUPLS, dr D. Soko³owski, 5D, zn, t/z: 7C1, PAzUPLS, dr D. Soko³owski, 5D, zz, t/z: 7C1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zp, t/z: 8 W1, OnCzPJ, mgr L. Frihauf, 112D, zp, t/z: 8    
   W1, PAzUPLS, dr D. Soko³owski, 5D, zz, t/z: 1C1, PAzUPLS, dr D. Soko³owski, 5D, zz, t/z: 1         
    W1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zz, t/z: 8W1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zp, t/z: 2 4        
    C1, GzUPOS, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zp, t/z: 2W1, OnCzPJ, mgr L. Frihauf, 5D, zn, t/z: 3 5         
    C1, PAzUPLS, dr D. Soko³owski, 5D, zn, t/z: 3 5           
Legenda
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
DM = Dydaktyka medyczna
EOSiR = Edukacja osób starszych i rodzin
GzUPOS = Gastroenterologia z uwzglêdnieniem problemów osób starszych
OPnCzSN = Opieka pielêgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyñ
OPnCzSR = Opieka pielêgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
OnCzPJ = Opieka nad chorym z przetok¹ jelitow¹
PAWP = Psychospo³eczne aspekty wieku podesz³ego
PAzUPLS = Podstawy angiologii z uwzglêdnieniem problemów ludzi starszych
PPzRP = Pielêgnowanie pacjenta z ranami przewlek³ymi
WSNZzW = Wybrane schorzenia neurologiczne zwi¹zane z wiekiem