Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-11 19:52
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 W1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101A, tzP2, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzP1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 1A, tzW1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tp      
     P2, Rach. finans, dr M. Targowicz, 107F, tz  S1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tn      
Sroda
 W1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 1A, tzP1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 209A, tzP2, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 209A, tzP1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 209A, tzL1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 209A, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 9 10    
   L2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, tzL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, tz          
   L1, Jêzyk niemiecki, mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz            
Czwartek
 W1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 1A, tnL2, Rynek. finans., mgr A. Szpara, 209A, tzW1, ekonometria, mgr A. Szpara, 1A, tzP1, ekonometria, mgr A. Szpara, 209A, tnC1, Anal. finans., mgr M. Chwalenia, 210A, tzL1, Jêz. hiszpañski, mgr B. Zmorawska, 210A, tz     
   L1, Rynek. finans., Halikowska A., dr in¿., 107F, tz  P2, ekonometria, mgr A. Szpara, 209A, tp        
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
ACCA POWER 3,5 = ACCA POWER 3,5
Anal. finans. = Analiza finansowa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. hiszpañski = Jêzyk hiszpañœki
Jêzyk niemiecki = Jêzyk niemiecki
Przed.wyb. = Przedmiot wybieralny
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach.zarz. = Rachunkowoœæ zarz¹dcza
Rynek. finans. = Rynek finansowy
ekonometria = Ekonometria