Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-12 8:50
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Makroek. w., Halikowska A., dr in¿., 2A, zzP1, Makroek. w., Halikowska A., dr in¿., 2A, zpW1, Rach., dr M. Targowicz, 2A, zzC1, Rach., dr M. Targowicz, 2A, zzW1, Matem., mgr A. Szpara, 2A, zzC1, Matem., mgr A. Szpara, 2A, zzC1, Mat fin, mgr A. Szpara, 2A, zzL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 2A, zz, t/z: 3 4 5 6 7 8 9
   W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2A, zn           W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2A, zz, t/z: 2
   P1, Makroek. w., Halikowska A., dr in¿., 2A, zz, t/z: 9             
Niedziela
 W1, Mat fin, mgr A. Szpara, 2A, zzW1, Statys., mgr A. Szpara, 2A, znL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 2A, zz, t/z: 7        
   L1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, zpL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 2A, zz, t/z: 2 3 4 5L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 2A, zz, t/z: 4      
   L1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, zz, t/z: 9W1, Statys., mgr A. Szpara, 209A, zz, t/z: 9            
Legenda
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Makroek. w. = Makroekonomia
Mat fin = Matematyka finansowa
Matem. = Matematyka
Rach. = RachunkowoϾ
Statys. = Statystyka