Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-27 7:52
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 9D, tz, t/z: 2    L1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 126D, tpW1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 126D, tp       
Wtorek
 L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tp, t/z: 2 4 6 8 10W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tp, t/z: 12L1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tp, t/z: 12        
 W1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 11D, tnW1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 7 8 9 10W1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4      
  L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tp, t/z: 15W1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4W1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10      
Sroda
 L1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tp, t/z: 12  W1, Trening zdrow., dr M.Dalewska, 106X, tpL1, Trening zdrow., dr M.Dalewska, 106X, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2L1, Pp , mgr £. Kabelis-Szostakowski, 103D, tz, t/z: 10
 L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 1 3W1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 1 3L1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 1 3  W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13    
 L1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 4S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 118D, tn, t/z: 11 14 16L1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 7 9  W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15     
 L1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 118D, tn, t/z: 5 7          
    W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 8 9 10          
    W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tp, t/z: 2          
Czwartek
 L1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 9D, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16W1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 17D, tn, t/z: 9 C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13    
     W1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 17D, tn, t/z: 14 C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2    
     L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 1O, tp  C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15     
     W1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 100X, tn, t/z: 11W1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 106X, tn, t/z: 11       
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Fit atletyka = Fit atletyka
Indyw.techn.wsp = Indywidualne techniki wspieraj¹ce rozwój psychofizyczny cz³owieka
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Progr. treningu = Indywidualne programy treningowe
Psychol. zab. = Psychologia zaburzeñ od¿ywiania i oty³oœci
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Suplementacja = Suplementacja w sporcie
Technol. ¯iT = Technologia ¿ywienia i towaroznastwo
Trening zdrow. = Trening zdrowotny
¯yw./wys.fiz. = ¯ywienie a zdolnoœæ do wysi³ku