Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-16 16:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, zzP1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zzP1, Rynek. finans., Halikowska A., dr in¿., 209A, zzW1, ekonometria, mgr A. Szpara, 210A, zzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, zzP1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 209A, zzW1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zn, t/z: 1 3 5 
             S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zp, t/z: 2 4 6 
Niedziela
 C1, Anal. finans., mgr M. Chwalenia, 210A, znL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9W1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 210A, zzP1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 209A, zzL1, ekonometria, mgr A. Szpara, 209A, znL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8    
 W1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, zp      L1, ekonometria, mgr A. Szpara, 209A, zz, t/z: 9       
 C1, Anal. finans., mgr M. Chwalenia, 210A, zz, t/z: 9W1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, zz, t/z: 9              
Legenda
Anal. finans. = Analiza finansowa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Przedm.wyb. 2 = Przedmiot wybieralny 2
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach.zarz. = Rachunkowoœæ zarz¹dcza
Rynek. finans. = Rynek finansowy
ekonometria = Ekonometria