Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-22 12:35
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, zz, t/z: 4 5 6 7 8 98L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 16G, zzW1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 1 3 5C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zz, t/z: 9
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, zz, t/z: 2   W1, pierwsza pomoc, prof. W. ¯urawiñski , 107D, zp, t/z: 2 4C1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 1 3 5
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, zz, t/z: 9      L1, pierwsza pomoc, prof. W. ¯urawiñski , 4D, zz, t/z: 8 98W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 7 
          W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 7    
          W1, pierwsza pomoc, prof. W. ¯urawiñski , 107D, zp, t/z: 6L1, pierwsza pomoc, prof. W. ¯urawiñski , 4D, zp, t/z: 6   
Niedziela
 W1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 107D, zn, t/z: 5 7L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zn, t/z: 5 7C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zp, t/z: 8
 W1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 107D, zz, t/z: 9W1, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, zp, t/z: 4L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zp, t/z: 8W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 108D, zp, t/z: 2 4 6 8 98C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zn, t/z: 5 7
  W1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 6L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zp, t/z: 6  W1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zn, t/z: 1 3
  W1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 8L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zp, t/z: 2   C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 108D, zp, t/z: 2 4 6 98
  W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zz, t/z: 9L1, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, zp, t/z: 4   C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 108D, zz, t/z: 9
  W1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 2W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zz, t/z: 9C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zz, t/z: 9      
    W1, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, zn, t/z: 1 3L1, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, zn, t/z: 1 3    
     W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zp, t/z: 98W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zp, t/z: 98      
Legenda
Dermat. = Dermatologia
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
Fizj. i masa¿ = Fizjoterapia i masa¿
Fizjol. i patof = Fizjologia i patofizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kosmet.piel. = Kosmetologia pielêgnacyjna
Mikrobiol.i imm = Mikrobiologia i immunologia
pierwsza pomoc = DoraŸna pomoc przedmedyczna