Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2020-09-18 10:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 P2, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 209A, tnC1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 101A, tzP2, Statys., mgr A. Szpara, 6F, tnP3, ECDL, Halikowska A., dr in¿., 210A, tz    
 P1, Statys., mgr A. Szpara, 6F, tz P1, Rezerw., Rezerwacja, 209A, tzP1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tnP3, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 210A, tn        
  C1, Rezerw., Rezerwacja, 101A, tn P1, Rezerw., Rezerwacja, 6F, tzP2, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tpC1, Rach. poda, Halikowska A., dr in¿., 101A, tp        
      P3, Rezerw., Rezerwacja, 210A, tn P3, Rezerw., Rezerwacja, 210A, tp        
      C1, Rezerw., Rezerwacja, 101A, tp          
Sroda
Czwartek
 P1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tnP3, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tnP1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 210A, tpP2, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tp    
 P2, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tpP3, Statys., mgr A. Szpara, 209A, tpP3, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tn      
 P1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 210A, tpP3, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 1A, tzP1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 201E, tzP1, JEZYK POWER 31, Rezerwacja, 210A, tzP2, JEZYK POWER 31, Rezerwacja, 2A, tz      
 P3, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 209A, tn P1, Rezerw., Rezerwacja, 210A, tpP1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 210A, tz P3, Rezerw., Rezerwacja, 1A, tn P2, Rezerw., Rezerwacja, 1A, tp      
  P3, Rezerw., Rezerwacja, 1A, tz P3, Rezerw., Rezerwacja, 209A, tn   P2, Rezerw., Rezerwacja, 2A, tz        
    W1, Rezerw., Rezerwacja, 201E, tz            
Piatek
 W1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 0Online, tzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 0Online, tzW1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 0Online, tnW1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 0Online, tp  W1, Bank., mgr M. Chwalenia, 0Online, tzW1, Statys., mgr A. Szpara, 0Online, tz  
Sobota
Niedziela
Legenda
Bank. = BankowoϾ
ECDL = ECDL
Fin.pub. = Finanse publiczne
JEZYK POWER 31 = JEZYK POWER 3.1
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach. poda = Rachunkowosc podatkowa
Rezerw. = Rezerwacja
Statys. = Statystyka
ZAKWF = zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
infor. rachun = Informatyzacja rachunkowoœci