Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-08 20:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, tz, t/z: 17W1, Fiz., prof. B.Harazin, 1A, tp, t/z: 17L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 108F, tzC1, Fiz., prof. B.Harazin, 210A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15L3, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15L2, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15    
 W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnC2, Fiz., prof. B.Harazin, 210A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15L3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 108F, tzL1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tnW1, BHP, mgr A.Górska, 19G, tn, t/z: 3 5    
   W1, Fiz., prof. B.Harazin, 1A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15 C2, Fiz., prof. B.Harazin, 210A, tp, t/z: 17C1, Fiz., prof. B.Harazin, 210A, tp, t/z: 17L1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tp, t/z: 17L3, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tp, t/z: 17L2, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tp, t/z: 17    
Wtorek
 L3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tz, t/z: 16W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2A, tz, t/z: 16 L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tz, t/z: 16        
Sroda
 L2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C2, Analiza mat., mgr A. Szpara, 14C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13C2, Prog.I, mgr D. Halikowski, 2C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, Prog.I, mgr D. Halikowski, 114G, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, Prog.I, mgr D. Halikowski, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
 L1, Prog.I, mgr D. Halikowski, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Prog.I, mgr D. Halikowski, 2C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Analiza mat., mgr A. Szpara, 14C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13          
    C2, Analiza mat., mgr A. Szpara, 14C, tp, t/z: 15C1, Analiza mat., mgr A. Szpara, 14C, tp, t/z: 15           
Czwartek
Piatek
 W1, Mat el ca³y rok, mgr A. Szpara, 201A, tzW1, Analiza mat., prof. A. Nowak, 2A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Prog.I, prof. W. Stanis³awski, 14C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, PSK, dr L. Sieniawski, 101G, tzL1, PSK, dr L. Sieniawski, 13C, tzL2, PSK, dr L. Sieniawski, 13C, tzL3, PSK, dr L. Sieniawski, 11C, tz  
   W1, Prog.I, prof. W. Stanis³awski, 14C, tnW1, Prog.I, prof. W. Stanis³awski, 14C, tp, t/z: 15W1, Prog.I, prof. W. Stanis³awski, 14C, tp, t/z: 15          
    W1, Analiza mat., prof. A. Nowak, 2A, tp, t/z: 15            
Sobota
Niedziela
Legenda
Analiza mat. = Analiza matematyczna
BHP = BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fiz. = Fizyka
JA = Jêzyk obcy
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Mat el ca³y rok = Matematyka element.
PSK = Podstawy systemów komputerowych
Prog.I = Programowanie I