Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2020-09-18 10:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, szkolenie, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tz, t/z: 2    
Wtorek
S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 101A, tpP1, Rezerw., Rezerwacja, 210A, tp, t/z: 2 4 6 8P1, Przedsiêbior., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tp, t/z: 2 4 6 8P2, Przedsiêbior., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tp, t/z: 2 4 6 8P2, Ryn. Fin. II, mgr M. Chwalenia, 209A, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9  
S1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tpC1, Rezerw., Rezerwacja, 1A, tn, t/z: 3 5 7 9C1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 1A, tn, t/z: 3 5 7 9C1, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 1A, tn, t/z: 3 5 7 9      
S1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 1A, tn               
 S1, Sem.lic., Halikowska A., dr in¿., 209A, tp              
Sroda
W1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 0Online, tz, t/z: 2 3 4 5W1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 0Online, tzW1, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 0Online, tz  W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 0Online, tpW1, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 0Online, tn, t/z: 9 11      
         W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 0Online, tp, t/z: 2 4      
Czwartek
 P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 6F, tzP1, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 6F, tnP1, Rach. kosz., Halikowska A., dr in¿., 6F, tzP1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., dr in¿., 6F, tzW1, EBCL, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101A, tn    
 P2, Prog.wiel.fin., mgr A. Szpara, 112D, tnP2, Rach. kosz., Halikowska A., dr in¿., 112D, tz   W1, Rezerw., Rezerwacja, 101A, tzW1, EBCL, dr M. Targowicz, 101A, tp    
  P2, Rezerw., Rezerwacja, 112D, tp              
Piatek
 W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 1 2W1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 0Online, tz, t/z: 11W1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 0Online, tz, t/z: 11      
 W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tp, t/z: 4 6 8 10W1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 0Online, tp, t/z: 4 6 8 10W1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 0Online, tz, t/z: 1 2      
 W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 11W1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 0Online, tz, t/z: 1 2W1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 0Online, tp, t/z: 4 6 8 10      
 S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tn, t/z: 3 5 7 9P2, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 16W1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 0Online, tz, t/z: 14        
 S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 12 13P2, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tn, t/z: 3 5 7 9P2, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 16        
 S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 16P2, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 12 13          
   W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0Online, tz, t/z: 14W1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 0Online, tz, t/z: 14           
Sobota
Niedziela
Legenda
EBCL = EBCL-POWER 3,5
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Prog.wiel.fin. = Prognozowanie wielkoœci finansowych
Przedsiêbior. = Przedsiêbiorczoœæ
Rach. kosz. = Rachunek kosztów
Rachunek op³ in = Rachunek op³acalnoœci inwestycji
Rezerw. = Rezerwacja
Ryn. Fin. II = Rynek finansowy II
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Ubezp. = Ubezpieczenia
Zarz.fin.przed. = Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw
szkolenie = Szkolenie, pokaz