Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-12-01 23:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, PSKomp, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 4 5W1, PBD, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 2L1, PBD, mgr M. Malski, 209A, tn, t/z: 14 16L3, PBD, mgr M. Malski, 209A, tp, t/z: 2 4C1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tnW1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tzL2, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tn  
 W1, PSKomp, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 2W1, PBD, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 12 14 15 16 17L2, PBD, mgr M. Malski, 209A, tp, t/z: 10 12 15 17L1, PBD, mgr M. Malski, 209A, tn, t/z: 16C2, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15  L1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15  
 W1, PSKomp, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 9 10W1, PBD, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 9 10L2, PBD, mgr M. Malski, 209A, tp, t/z: 2 4L1, PBD, mgr M. Malski, 209A, tn, t/z: 5 9C2, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tp, t/z: 17C1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tp, t/z: 17  L2, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tp, t/z: 17L1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tp, t/z: 17  
 W1, PSKomp, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 12 14 15 16 17W1, PBD, mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 4 5L1, PBD, mgr M. Malski, 209A, tn, t/z: 5 9L3, PBD, mgr M. Malski, 209A, tp, t/z: 10 12 15 17        
       L1, PBD, mgr M. Malski, 209A, tn, t/z: 14L3, PBD, mgr M. Malski, 209A, tn, t/z: 14        
Wtorek
Sroda
 W1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 14C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 4 5 6 7C1, Pods. met. prob, dr M. Ko³osowski, 2C, tz, t/z: 1W1, PBD, mgr M. Malski, 14C, tz, t/z: 6L2, PBD, mgr M. Malski, 11C, tp, t/z: 6L3, PBD, mgr M. Malski, 11C, tp, t/z: 6
   L1, JA, mgr P. Twardowska, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, JA, mgr P. Twardowska, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, JA, mgr P. Twardowska, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, PSKomp, mgr M. Malski, 4C, tz, t/z: 6      
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 1 2L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 4 5 6 7L1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 4 5 6 7L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 1 2L3, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 12 13 14 15 16        
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 9 10L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 12 13 14 15 16L3, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 1 2        
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 12 13 14 15 16L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 9 10L3, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 9 10        
Czwartek
 W1, PSKomp, mgr M. Malski, 14C, tp, t/z: 2 4 6W1, PBD, mgr M. Malski, 14C, tp, t/z: 2 4 6L3, PSKomp, mgr M. Malski, 12C, tz, t/z: 6        
 W1, PSKomp, mgr M. Malski, 14C, tp, t/z: 12W1, PBD, mgr M. Malski, 14C, tp, t/z: 12L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, tp, t/z: 2 4L2, PSKomp, mgr M. Malski, 12C, tp, t/z: 2 4        
     L2, PBD, mgr M. Malski, 11C, tz, t/z: 12           
Piatek
 L1, Arch. komp., dr J. Dudziak, 13C, tzW1, Arch. komp., dr J. Dudziak, 101G, tzC1, Pods. met. prob, dr M. Ko³osowski, 2C, tz, t/z: 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L2, Arch. komp., dr J. Dudziak, 13C, tzL3, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Pods. met. prob, prof. A. Nowak, 2A, tzL2, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tp, t/z: 2  
 C2, Pods. met. prob, dr M. Ko³osowski, 2C, tz  L3, Arch. komp., dr J. Dudziak, 13C, tz  L3, ZDINF, dr D.Raczyñski, 12C, tp, t/z: 15   W1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tn, t/z: 3  
             C1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, tp, t/z: 4  
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. komp. = Architektura komputerów
JA = Jêzyk obcy
PBD = Podstawy Baz Danych
PSKomp = Podstawy sieci komputerowych
Pods. met. prob = Podstawy metod probabilistycznych
Sys. op. II = Systemy operacyjne II
ZDINF = Zarz¹dzanie danymi informacyjnymi