Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-12-03 21:01
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, PUM, dr D.Raczyñski, 14C, tzW1, ZPJ, dr D.Raczyñski, 14C, tzL2, BDAI, mgr D. Halikowski, 11C, tzL2, ZPJ, dr D.Raczyñski, 12C, tzL2, BDAI, mgr D. Halikowski, 11C, tz, t/z: 9      
     L1, ZPJ, dr D.Raczyñski, 12C, tzL1, BDAI, mgr D. Halikowski, 11C, tzL1, BDAI, mgr D. Halikowski, 11C, tz, t/z: 10      
         L2, PUM, mgr D. Halikowski, 13C, tp, t/z: 2 4      
         L1, PUM, mgr D. Halikowski, 13C, tn, t/z: 3 5      
Wtorek
Sroda
 W1, BDAI, mgr M. Malski, 2C, tz, t/z: 1 2P2, PPDG, dr M. Targowicz, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13P1, PPDG, dr M. Targowicz, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13  W1, SM, dr A. Sudo³, 14C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, BDAI, mgr M. Malski, 14C, tp, t/z: 2 4    
 W1, BDAI, mgr M. Malski, 2C, tz, t/z: 4 5 6 7L1, PUM, dr in¿. A. Dudek, 13C, tz, t/z: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16P1, PPDG, dr M. Targowicz, 21G, tp, t/z: 15     W1, SM, dr A. Sudo³, 14C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14    
 W1, BDAI, mgr M. Malski, 2C, tz, t/z: 9 10P2, PPDG, dr M. Targowicz, 21G, tp, t/z: 15       W1, SM, dr A. Sudo³, 14C, tn, t/z: 16     
 W1, BDAI, mgr M. Malski, 2C, tz, t/z: 12 13 14 15 16              
Czwartek
 L2, SM, dr in¿. A. Dudek, 13C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, PUM, dr in¿. A. Dudek, 13C, tz, t/z: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16W1, PSI, dr T. Pi³ot, 14C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, SM, dr in¿. A. Dudek, 114G, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16P2, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14W1, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tz, t/z: 15    
   L1, PSI, dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  L2, PSI, dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, SM, dr in¿. A. Dudek, 13C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
         P2, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tz, t/z: 15P1, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tz, t/z: 15      
Piatek
     P1, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tn, t/z: 1 3 7 9 11 14W1, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tn, t/z: 1 3 7 9 11 14W1, PUM, dr D.Raczyñski, 14C, tz, t/z: 3    
     P1, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tz, t/z: 15W1, ZPI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tz, t/z: 15W1, ZPJ, dr D.Raczyñski, 14C, tz, t/z: 7    
           L1, ZPJ, dr D.Raczyñski, 12C, tz, t/z: 9    
           L2, ZPJ, dr D.Raczyñski, 12C, tz, t/z: 11    
Sobota
Niedziela
Legenda
BDAI = Bazy Danych w Aplikacjach Internetowych
PPDG = Podstawy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
PSI = Podstawy sztucznej inteligencji
PUM = Programowanie Urz¹dzeñ Mobilnych
SM = Systemy Multimedialne
ZPI = Zarz¹dzanie Projektami Informatycznymi
ZPJ = Zaawansowane Programowanie w Javie