Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 7 z dnia 2019-11-14 21:18
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L2, SW, mgr D. Halikowski, 12C, tz, t/z: 2L1, SW, mgr D. Halikowski, 12C, tzW1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 5D, tz  W1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 101A, tp, t/z: 17S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 9S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 9
         L1, SW, mgr D. Halikowski, 12C, tz, t/z: 6      
Wtorek
Sroda
           S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 6S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 6
                 
Czwartek
     W1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 2C, tz, t/z: 15S1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 4C, tz, t/z: 15        
Piatek
 W1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tn, t/z: 1 3 7 9 11 14W1, SW, prof. W. Stanis³awski, 14C, tpW1, SW, prof. W. Stanis³awski, 14C, tnS1, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tzW1, RJISP, dr D.Raczyñski, 4C, tn, t/z: 1 3 7 9 11S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 12S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 15
 W1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tp, t/z: 15S1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 4C, tn, t/z: 1 3 7 9 11 14W1, RJISP, dr L. Sieniawski, 4C, tp, t/z: 2 4    S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 11S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 14
     W1, RJISP, dr L. Sieniawski, 4C, tp, t/z: 6     S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 15S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 12
           S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 9S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 11
           S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 7S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 9
           S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 6S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 7
           S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 10S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 6
           S1, POWER3.5-K.M, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 14S1, POWER 3.5-Akade, dr in¿. A. Dudek, 4C, tz, t/z: 10
                 
Sobota
Niedziela
Legenda
Etyka biznesu = Etyka biznesu
POWER 3.5-Akade = POWER 3.5 - Akademia mistrzów
POWER3.5-K.M = POWER 3.5 - Kompetencje miêkkie
RJISP = Rozwój jêzyków i œrodowisk programowania
SEB = Systemy eBiznesu
SW = Systemy wbudowane
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe