Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2020-09-18 10:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Matem., mgr A. Szpara, 0Online, zzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 0Online, zzW1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 0Online, zz
                 
Sobota
 C1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101A, znP1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 107F, zzP2, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 6F, zzC1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 206F, zzP2, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 107F, zpP1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 6F, zp, t/z: 2 4 6P1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 6F, zz, t/z: 2 3 4 5 6
 P2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 106F, zp P2, Rezerw., Rezerwacja, 6F, zz C1, Rezerw., Rezerwacja, 206F, zz P2, Rezerw., Rezerwacja, 107F, zzP2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 107F, znP1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 6F, znP1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 6F, zn  
  P1, Rezerw., Rezerwacja, 107F, zz     P1, Rezerw., Rezerwacja, 6F, zzP1, Statys., mgr A. Szpara, 6F, zzP2, Statys., mgr A. Szpara, 107F, zzP2, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 107F, zp  
Niedziela
 P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, znP2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7      W1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 0Online, zz, t/z: 1 2 3 4W1, Bank., mgr M. Chwalenia, 0Online, zz, t/z: 1 2 3 4W1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 0Online, zz, t/z: 1 2 3 4
 P2, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, zp              
  P2, Rezerw., Rezerwacja, 210A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7              
Legenda
Bank. = BankowoϾ
Fin.pub. = Finanse publiczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Matem. = Matematyka
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach. poda = Rachunkowosc podatkowa
Rezerw. = Rezerwacja
Statys. = Statystyka
ZAKWF = zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
infor. rachun = Informatyzacja rachunkowoœci