Plan dla kierunku Informatyka, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-12-01 23:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, PBD, mgr M. Malski, 4C, zz, t/z: 8W1, PSKomp, mgr M. Malski, 14C, zz, t/z: 8L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 8
                 
Sobota
 L1, Arch. komp., dr J. Dudziak, 13C, zzW1, Arch. komp., dr J. Dudziak, 4C, zzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zzW1, PBD, mgr M. Malski, 4C, zz, t/z: 7 8 9W1, PSKomp, mgr M. Malski, 14C, zz, t/z: 1 2 3 4 5L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 1 2 3 4 5L1, PBD, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 9
         W1, PBD, mgr M. Malski, 4C, zz, t/z: 1 2 3 4 5W1, PSKomp, mgr M. Malski, 14C, zz, t/z: 7 8 9L1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 7 8 9L1, PBD, mgr M. Malski, 11C, zn
               L1, PBD, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 8 
Niedziela
 W1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7C1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, znL1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, zn
 W1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 8C1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 8  W1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zz, t/z: 9W1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zpC1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, zpL1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zp
    C1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, zz, t/z: 9  L1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zz, t/z: 9 L1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, zz, t/z: 9W1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, zz, t/z: 9
                 
Legenda
Arch. komp. = Architektura komputerów
JA = Jêzyk obcy
PBD = Podstawy Baz Danych
PSKomp = Podstawy sieci komputerowych
Pods. met. prob = Podstawy metod probabilistycznych
Sys. op. II = Systemy operacyjne II
ZDINF = Zarz¹dzanie danymi informacyjnymi