Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-11-07 8:19
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Inform. i biost, mgr A. Szpara, 11C, tp, t/z: 17W1, Bioch. i biof., prof. B.Harazin, 102A, tn, t/z: 3 5 9L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 127D, tn, t/z: 16      
 L1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, tn, t/z: 3 5 9W1, Socjol. med., prof. B.Harazin, 102A, tn, t/z: 14 16L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 205D, tn, t/z: 11      
 L1, Inform. i biost, mgr A. Szpara, 11C, tp, t/z: 12 15W1, Bioch. i biof., prof. B.Harazin, 102A, tn, t/z: 11W1, Socjol. med., prof. B.Harazin, 102A, tn, t/z: 11W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 205D, tn, t/z: 3 5 9L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 205D, tn, t/z: 3 5 9      
  W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, tp, t/z: 2 4 6 8 10L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 8L1, Inform. i biost, mgr A. Szpara, 13C, tp, t/z: 8 10        
   W1, Socjol. med., prof. B.Harazin, 1A, tp, t/z: 17 W1, Socjol. med., prof. B.Harazin, 1A, tp, t/z: 17W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 126D, tz, t/z: 14L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 127D, tz, t/z: 14       
     W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 126D, tp, t/z: 15           
Wtorek
 L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13 15W1, Etyka zaw., Drewniak T., dr, 101A, tp, t/z: 2 4 W1, Anat. i fizjol., dr J. ¯o³na, 101D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, Rat.med., dr K. Kamiñski, 4D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13  
  W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, t/z: 7 9 11 14 16L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 205D, tn, t/z: 1 3 5L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 205D, tn, t/z: 16P1, Rat.med., dr K. Kamiñski, 4D, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14 16  
   W1, Etyka zaw., Drewniak T., dr, 101A, tn, t/z: 1 3 5    L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 118D, tp, t/z: 15 P2, Rat.med., dr K. Kamiñski, 4D, tn, t/z: 1
         W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 127D, tz, t/z: 1P1, Rat.med., dr K. Kamiñski, 4D, tz, t/z: 1   
         W1, Szkol., Samorz¹d Studencki, 17D, tz, t/z: 1      
Sroda
 C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, t/z: 2 4 6 8 10W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 9 11 14 16L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 9 11 14 16L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Prawo medyczne, mgr D. Klonowski, 17D, tp, t/z: 6 8 10   
  C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, t/z: 12C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 7L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 7  W1, Prawo medyczne, mgr D. Klonowski, 17D, tp, t/z: 13   
       W1, Biol. i mikrob., prof. E. Zió³ko, 17D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13        
        W1, Biol. i mikrob., prof. E. Zió³ko, 17D, tp, t/z: 15        
Czwartek
     L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 13 14 15 16L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13L1, Inform. i biost, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tn, t/z: 1 3 5 7 9W1, BHP, T. Maczuga, 17D, tz, t/z: 2 3  
     L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, tp, t/z: 15W1, Prom.zdr.ed.zdr, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 11D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11      
       W1, Hig. i epidem., dr J. ¯o³na, 103D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14        
       W1, Hig. i epidem., dr J. ¯o³na, 103D, tn, t/z: 16         
Piatek
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 8   W1, Inform. i biost, dr J. Dudziak, 2C, tn, t/z: 9W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 118D, tz, t/z: 16
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 2   W1, Inform. i biost, dr J. Dudziak, 2C, tn, t/z: 7W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 13
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 10   W1, Inform. i biost, dr J. Dudziak, 2C, tn, t/z: 11 14 16W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 12
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, tn, t/z: 1W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 13   W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 108D, tz, t/z: 9
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, tn, t/z: 3W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 6   W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 108D, tz, t/z: 6
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 4 6            
  W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 7            
   W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 13           
    W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 9          
    W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 16          
    W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 12          
Sobota
Niedziela
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
BHP = BHP
Bioch. i biof. = Biochemia i biofizyka
Biol. i mikrob. = Biologia i mikrobiologia
Ch. tropikalne = Choroby tropikalne
Etyka zaw. = Etyka zawodowa
Hig. i epidem. = Higiena i epidemiologia
Inform. i biost = Informatyka i biostatystyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Kom.spo³.et.¿.p = Komunikacja spo³eczna i etykieta w ¿yciu publicznym
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Prawo medyczne = Prawo medyczne
Prom.zdr.ed.zdr = Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Psych.interw.kr = Psychologia z elementami interwencji kryzysowych
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
Socjol. med. = Socjologia medycyny
Szkol. = Szkolenie
WF = Wychowanie fizyczne
Zdr. publ. = Zdrowie publiczne