Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2020-09-20 12:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
           S1, Sem. wyb., prof. W. Kunicki, 0Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 0Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8  
             L1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 0Online, tn, t/z: 9   
Wtorek
           L1, PNJN pis., dr B. Giblak, 0Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8    
           L1, PNJN pis., dr B. Giblak, 0Online, tz, t/z: 9     
Sroda
Czwartek
           W1, Wstêp do jêz., dr M. Witt, 0Online, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, WOK, mgr M. Kurpiel, 0Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8  
             L1, WOK, mgr M. Kurpiel, 0Online, tn, t/z: 9   
Piatek
             W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 0Online, tn  
             W1, Etykieta, Drewniak T., dr, 0Online, tp  
Sobota
 L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 4D, tzL1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 207F, tz, t/z: 11 12 13L1, PNJN konw., dr M. Witt, 207F, tzL1, PNJN fon., dr B. Giblak, 207F, tzL1, PNJN konw., dr M. Witt, 207F, tz, t/z: 11 12 13L1, PNJN fon., dr B. Giblak, 207F, tz, t/z: 11 12 13  
   L1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 207F, tn, t/z: 16     L1, WOK, mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 1 2 4 6 7 8 9L1, PNJN pis., dr B. Giblak, 207F, tz, t/z: 1 2 4 6 7 8 9  
   L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 1 2L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 14    L1, WOK, mgr M. Kurpiel, 207F, tn, t/z: 14L1, PNJN pis., dr B. Giblak, 207F, tn, t/z: 14    
   L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 13 14L1, PNJN spr. zint., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 1 2 4 6 7 8 9          
   L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 6 7 8 9            
   L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 207F, tp, t/z: 4            
Niedziela
 L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tz, t/z: 11 12L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 205F, tp, t/z: 8L1, PNJN spr. zint., mgr M. Kurpiel, 205F, tp, t/z: 8        
 L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tz, t/z: 8 9           
 L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tz, t/z: 13 14           
 L1, PNJN spr. zint., mgr M. Kurpiel, 205F, tn, t/z: 7L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 205F, tp, t/z: 6         
 L1, PNJN spr. zint., mgr M. Kurpiel, 205F, tp, t/z: 4L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 205F, tp, t/z: 2         
 L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 4D, tz, t/z: 6L1, PNJN spr. zint., mgr M. Kurpiel, 205F, tn, t/z: 1         
 W1, Szkol. S. Stud., Samorz¹d Studencki, 206F, tp, t/z: 2L1, PNJN spr. zint., mgr M. Kurpiel, 205F, tp, t/z: 4         
 W1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 206F, tn, t/z: 1L1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 205F, tn, t/z: 7         
Legenda
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
PNJN fon. = PNJN fonetyka praktyczna
PNJN gram. pr. = PNJN gramatyka praktyczna
PNJN konw. = PNJN konwersacje
PNJN pis. = PNJN pisanie
PNJN spr. zint. = PNJN sprawnoœci zintegrowane
PNJN s³uch. = PNJN s³uchanie
PNJO Jêz. ang. = PNJO jêz. angielski
Pierw. pomoc = Pierwsza pomoc
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Szkol. S. Stud. = Szkolenie Samorz¹d Studencki
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
WOK = Wiedza o krajach niemieckiego obszaru jêzykowego
Wstêp do jêz. = Wstêp do jêzykoznawstwa