Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-19 9:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    L1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 102D, tzW1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 102D, tn         
Wtorek
  W1, Prakseologia T, dr R. Palacz, 10X, tzL1, Prakseologia T, dr R. Palacz, 10X, tzL1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 2 3 4W1, Zaj. Proj., mgr E. Szura, 106X, tz, t/z: 4 5 6 7 8 10  W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 15
     L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 6         
     L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 12         
     L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tp, t/z: 15 17         
Sroda
 L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 2 3 4 W1, Trening zdrow., dr M.Dalewska, 106X, tzL1, Trening zdrow., dr M.Dalewska, 106X, tzS1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, tp  W1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 126D, tn   
 W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 6             
 W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 12             
 W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tp, t/z: 15 17             
Czwartek
  L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 1O, tn           
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Fit atletyka = Fit atletyka
Indyw.techn.wsp = Indywidualne techniki wspieraj¹ce rozwój psychofizyczny cz³owieka
Prakseologia T = Prakseologia treningu
Progr. treningu = Indywidualne programy treningowe
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Trening zdrow. = Trening zdrowotny
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5
¯yw./wys.fiz. = ¯ywienie a zdolnoœæ do wysi³ku