Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-02 12:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
       P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12    
Wtorek
        W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 5D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12P2, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 23D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13 15
         W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 23D, tn, t/z: 14 16  W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 5D, tz, t/z: 16 
           P2, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 23D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11    
Sroda
    W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 5D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 13D, tp, t/z: 15W1, Psychiatria, lek. med. Micha³ Rybczak, 11D, tp, t/z: 2 4 6 8W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 5D, tn, t/z: 1 3 5 7 9
       P1, Med.cz. ratunk., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14 16L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tp, t/z: 12 13 15W1, Psychiatria, lek. med. Micha³ Rybczak, 5D, tz, t/z: 10 L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tn, t/z: 11 14 16
       P2, Med.cz. ratunk., lek.med. J. Wierzchowiec, 127D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Transfuzj., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 23D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 5D, tp, t/z: 4 6 8 10 12 13 15
       P1, Med.cz. ratunk., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 1W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 11D, tp, t/z: 10 W1, Psychiatria, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, tn, t/z: 14 16  
        P2, Med.cz. ratunk., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 1W1, Transfuzj., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 16L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tn, t/z: 16    
           L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tn, t/z: 14    
Czwartek
    L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W1, Neurologia, dr J. ¯o³na, 103D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14 16W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 11D, tn, t/z: 1L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 11D, tn, t/z: 1
    L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  W1, Neurologia, dr J. ¯o³na, 103D, tz, t/z: 16L1, Neurologia, dr J. ¯o³na, 103D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13L1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tp, t/z: 2 4 6 8 10
           W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 11D, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14L1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tp, t/z: 12 13 
           L1, Neurologia, dr J. ¯o³na, 103D, tz, t/z: 16L1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tz, t/z: 16 
             L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 11D, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14  
Piatek
 W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 107D, tp, t/z: 2W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, tp, t/z: 13 15       
 W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 4D, tp, t/z: 12W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, tn, t/z: 1L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tp, t/z: 12      
 W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 127D, tn, t/z: 9 11W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, tn, t/z: 3C1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, tn, t/z: 1      
 W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 107D, tp, t/z: 8W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 107D, tp, t/z: 8L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tn, t/z: 9 11      
     W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 4 6L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 107D, tp, t/z: 8      
     W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 107D, tp, t/z: 2C1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, tn, t/z: 3      
     W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tp, t/z: 12L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 107D, tp, t/z: 2      
     W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 7C1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 7      
     W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 108D, tn, t/z: 9 11C1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 4 6      
Sobota
Niedziela
Legenda
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Farm. = Farmakologia
Intens. terapia = Intensywna terapia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Neurologia = Neurologia
Pediatria = Pediatria
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia
Psychiatria = Psychiatria
Rat. drogowe = Ratownictwo drogowe
Transfuzj. = Transfuzjologia