Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-12 20:06
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Algorytmy, dr D.Raczyñski, 14C, tzW1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 19G, tzL1, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tpL3, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tpC2, Logika dla inf., mgr A. Szpara, 101G, tz      
     C1, Alg.z.geom., mgr A. Szpara, 14C, tnL2, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tn        
     C2, Alg.z.geom., mgr A. Szpara, 14C, tp          
Wtorek
 C1, Logika dla inf., mgr A. Szpara, 101G, tzL3, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 11C, tzL3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, tzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, tzL4, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 11C, tz      
 C2, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 2C, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, tzL1, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 11C, tzL3, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 12C, tzC1, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 2C, tz      
   L1, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 12C, tzL2, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 12C, tzL2, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 11C, tz        
Sroda
Czwartek
      W1, Prog. II, dr T. Pi³ot, 14C, tz W1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 2A, tzW1, PEiM, dr J. Dudziak, 14C, tzW1, TULC, dr J. Dudziak, 14C, tnL1, TULC, dr J. Dudziak, 13C, tp
             L2, TULC, dr J. Dudziak, 13C, tp  
Piatek
 W1, Sys. op. I, prof. W. Stanis³awski, 2A, tzW1, Alg.z.geom., prof. A. Nowak, 2A, tnL2, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 11C, tpW1, Logika dla inf., prof. A. Nowak, 2A, tzC1, TULC, dr J. Dudziak, 14C, tn      
   L1, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 11C, tpL3, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 11C, tn          
   C2, TULC, dr J. Dudziak, 14C, tpL3, TULC, dr J. Dudziak, 13C, tp          
Sobota
Niedziela
Legenda
Alg.z.geom. = Algebra liniowa z geometri¹
Algorytmy = Algorytmy i struktury danych
Etyka biznesu = Etyka biznesu
JA = Jêzyk obcy
Logika dla inf. = Logika dla informatyków
Mat.elem. = Matematyka elementarna
PEiM = Podstawy elektroniki i miernictwa
Prog. II = Programowanie II
Sys. op. I = Systemy operacyjne I
TULC = Technika uk³adów logicznych i cyfrowych