Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-12-10 11:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 P3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 16 17  L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tn, t/z: 3 5 9 11 14 16P3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 14
 P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15P3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 3 5 9 11 14W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1A, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
 P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tz, t/z: 2 3 4 5 P3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15L2, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15P3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 15 
 P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tz, t/z: 6     L2, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tp, t/z: 17L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tp, t/z: 17
                 
Wtorek
   L1, Drony w rat., mgr Tomasiak, 112D, tz, t/z: 12  S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 126D, tp, t/z: 15W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 4S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 4
         W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 12W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 126D, tp, t/z: 15S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 6
         W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 10W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 12S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 12
         W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 6W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 10S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 10
         W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 4W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 118D, tp, t/z: 6S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 126D, tp, t/z: 15
                 
Sroda
 W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 13D, tz, t/z: 1 2 3 4 5P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14 16L1, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 127D, tp, t/z: 2 4 6L2, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tp, t/z: 10 12
 L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 13D, tp, t/z: 6 8 10 12 13   P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13 15L2, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tp, t/z: 4 6 8  
 L2, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 13D, tn, t/z: 7 9 11 14     L1, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 127D, tp, t/z: 8    
 L2, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 13D, tp, t/z: 15     L2, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14L2, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 11 14 16
         L2, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 101D, tp, t/z: 10 12 13 15W1, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 1 3 5 7 9
         L2, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tn, t/z: 16 L1, Elem.rat.takt., lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tp, t/z: 10 12  
            L2, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, tp, t/z: 10 12 13 15  
Czwartek
    P1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 22D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14W1, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 127D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11L1, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 205D, tz, t/z: 15 16
    L1, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 205D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13 15 P1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 22D, tn, t/z: 16W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, tz, t/z: 13 14 15 16L2, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 205D, tz, t/z: 13 14
         L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tp, t/z: 12  
           L2, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 205D, tz, t/z: 11 12
           L2, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 205D, tz, t/z: 1
              L1, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 205D, tz, t/z: 10
                 
Piatek
   W1, Drony w rat., mgr Tomasiak, 11D, tz, t/z: 11 W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tn, t/z: 16 L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tp, t/z: 6
    S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 107D, tp, t/z: 13  W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tn, t/z: 9 L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tn, t/z: 7 9 11
    S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 107D, tp, t/z: 6  W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tp, t/z: 12 L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tn, t/z: 1 3  
        W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tp, t/z: 6  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tp, t/z: 2 4  
        W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tp, t/z: 13   L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tp, t/z: 8 10 12
                 
Sobota
Niedziela
Legenda
Chir. ma³oinw. = Chirurgia ma³oinwazyjna
Chirurgia = Chirurgia
Drony w rat. = Drony w ratownictwie
Elem.rat.takt. = Elementy ratownictwa taktycznego
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Specj.rat.drog. = Specjalistyczne ratownictwo drogowe