Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2020-09-20 11:30
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, PNJA-Kon., dr Kumar, 108F, tnL5, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 109F, tz   L3, Rezerw., x, 108F, tzL3, PNJA-Kon., dr Kumar, 108F, tn  
  L1, Rezerw., x, 104F, tzL4, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tzL2, Rezerw., x, 108F, tzL2, PNJA-Kon., dr Kumar, 108F, tn L6, Rezerw., x, 105F, tzL6, J. hiszpañski, mgr B. Zmorawska, 105F, tz   
    L1, Rezerw., x, 109F, tz            
Wtorek
 L1, PNJA s³uch., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L3, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L2, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16W1, Rezerw., x, 206F, tz, t/z: 2W1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 206F, tz, t/z: 2   
  L1, Rezerw., x, 105F, tzL3, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 108F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L3, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16        
  L2, Rezerw., x, 106F, tzL2, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 106F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L3, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L3, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 108F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8        
  L3, Rezerw., x, 108F, tzL1, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L3, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L2, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 106F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8        
   L2, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 106F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L3, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 108F, tz, t/z: 9         
   L1, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L2, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 106F, tz, t/z: 9         
   L1, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 9L3, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 108F, tz, t/z: 9L3, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 9           
    L2, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 106F, tz, t/z: 9L2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 106F, tz, t/z: 9           
     L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tz, t/z: 9           
Sroda
 L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 11 12 14  L3, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 0Online, tzL2, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 0Online, tzL1, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 0Online, tz    
 L2, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 6 8 9            
 L3, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 2 3 4            
 L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 15             
 L3, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 5             
 L2, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 10             
 L1, PNJA s³uch., dr A. Kaczmarek, 6F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9              
  L1, PNJA s³uch., dr A. Kaczmarek, 6F, tz, t/z: 10              
Czwartek
  L1, Rezerw., x, 106F, tzL1, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 106F, tzL1, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 106F, tzL3, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 105F, tzL3, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 105F, tzW1, Rezerw., x, 206F, tz, t/z: 1W1, Samorz¹d st., Samorz¹d Studencki, 206F, tz, t/z: 1 
    L2, Rezerw., x, 108F, tzL2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 108F, tzL2, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 108F, tz        
      L3, Rezerw., x, 105F, tz          
Piatek
 W1, Wstêp do jêz., dr Iwona Sikora, 0Online, tzL1, Techn. inf., dr T. Pi³ot, 0Online, tzL2, Techn. inf., dr T. Pi³ot, 0Online, tzL3, Techn. inf., dr T. Pi³ot, 0Online, tz    W1, Etykieta, Drewniak T., dr, 0Online, tp  
   L3, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5L2, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5L1, PNJA s³uch., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5L3, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 4L2, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 4     W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 0Online, tn  
     L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 4L3, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 0Online, tz, t/z: 3L2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 0Online, tz, t/z: 3         
      L1, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5          
Sobota
Niedziela
Legenda
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
J. hiszpañski = Praktyczna nauka drugiego jêzyka obcego - j.hiszpañski
PNJA Fon.Pr. = PNJA - fonetyka praktyczna
PNJA Spr. Zin. = PNJA sprawnoœci zintegrowane
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
Pierw. pomoc = Pierwsza pomoc
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Rezerw. = Rezerwacja
Samorz¹d st. = Samorz¹d studencki
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
Techn. inf. = Technologie informatyczne
WOKAOJ = Wiedza o krajach angielskiego obszaru jêzykowego
Wstêp do jêz. = Wstêp do jêzykoznawstwa