Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-11-04 17:36
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 8 9 89C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 8 89
          W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 99C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 99
          C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 6 96L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 92 96W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 97
          W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 4 5L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 97W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 6 96
          W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 17D, zp, t/z: 2 92   W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 5
              C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 9
              W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 7
              C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 4W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 1 2 3 4 92
              C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 1 2 3 92 
Sobota
 L1, WF, mgr W. KuŸma, 5D, zp, t/z: 99L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zp, t/z: 99L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zz, t/z: 92L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 92
 L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 96W1, Zdr. publ., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zn, t/z: 3 5 7 9 96L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 9L1, Rat.med., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99
 L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 8L1, Inform. i biost, mgr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 1L1, Inform. i biost, mgr M. Malski, 11C, zp, t/z: 8 98W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 126D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99L1, Inform. i biost, mgr A. Szpara, 209A, zn, t/z: 7 9 
 W1, BHP, T. Maczuga, 13D, zn, t/z: 1 3L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zz, t/z: 6L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 6W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 127D, zn, t/z: 96L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 96
 W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 4C, zz, t/z: 98W1, Etyka zaw., Drewniak T., dr, 13D, zp, t/z: 2 4 92W1, Inform. i biost, mgr M. Malski, 4C, zp, t/z: 8 98L1, Inform. i biost, mgr M. Malski, 11C, zp, t/z: 2 4 92W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 13D, zn, t/z: 1W1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 108D, zn, t/z: 1 3 5L1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, zn, t/z: 1 3 5
 W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 4C, zz, t/z: 4 5 6 7W1, Etyka zaw., Drewniak T., dr, 13D, zp, t/z: 8 98W1, Inform. i biost, mgr M. Malski, 4C, zp, t/z: 2 4 92L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 127D, zz, t/z: 1W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 101A, zn, t/z: 3W1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zn, t/z: 7    
 W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 4C, zz, t/z: 2 92      W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 17D, zn, t/z: 7     
  W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 4C, zz, t/z: 9      W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 101A, zn, t/z: 5     
Niedziela
W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 126D, zp, t/z: 2 4 6 8 98L1, Rat.med., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 2 4 6 8 98W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 2A, zz, t/z: 7 8L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 5D, zp, t/z: 6
W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 1 3 5 7 96W1, Anat. i fizjol., prof. W. ¯urawiñski , 101D, zp, t/z: 99W1, Anat. i fizjol., prof. W. ¯urawiñski , 101D, zp, t/z: 98W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 99
 W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 92L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zz, t/z: 92L1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, zz, t/z: 92
 W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 99W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 9  L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 2A, zz, t/z: 9L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 99 
 W1, Prawo medyczne, mgr D. Klonowski, 101A, zz, t/z: 9L1, Rat.med., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 99W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 1 3 5 7 96L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 96L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zn, t/z: 5 7W1, Socjol. med., prof. B.Harazin, 4E, zn, t/z: 5 7
        W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 2A, zz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Prawo medyczne, mgr D. Klonowski, 101A, zn, t/z: 1 3L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 3
          W1, Prawo medyczne, mgr D. Klonowski, 5D, zz, t/z: 96W1, Socjol. med., prof. B.Harazin, 4E, zz, t/z: 9   
          L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zp, t/z: 2 4L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 5D, zp, t/z: 2 4
          L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zp, t/z: 8L1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 5D, zp, t/z: 8
                 
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
BHP = BHP
Bioch. i biof. = Biochemia i biofizyka
Biol. i mikrob. = Biologia i mikrobiologia
Ch. tropikalne = Choroby tropikalne
Etyka zaw. = Etyka zawodowa
Hig. i epidem. = Higiena i epidemiologia
Inform. i biost = Informatyka i biostatystyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom.spo³.et.¿.p = Komunikacja spo³eczna i etykieta w ¿yciu publicznym
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Prawo medyczne = Prawo medyczne
Prom.zdr.ed.zdr = Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Psych.interw.kr = Psychologia z elementami interwencji kryzysowych
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
Socjol. med. = Socjologia medycyny
WF = Wychowanie fizyczne
Zdr. publ. = Zdrowie publiczne