Plan dla kierunku Pielêgniarstwo, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-12-02 20:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L3, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 12  W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 13D, tn, t/z: 11   
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 15       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 16       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 15       
L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 9       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 10       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 11       
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 10       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 17       
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 14       
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 11       
L3, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 16       
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 9       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 12       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 16       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 17       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 17       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 12       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 9       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 10       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 11       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 15       
Wtorek
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 16 W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 11D, tp, t/z: 10   
L3, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 16 S1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 103D, tn, t/z: 5W1, Radio., prof. T.Kokot, 17D, tn, t/z: 1 
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 15 S1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 103D, tp, t/z: 6 W1, Radio., prof. T.Kokot, 17D, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14  
L3, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 12       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 15       
L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 9       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 10       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 11       
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 10       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 13       
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 11       
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 9       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 12       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 15       
L1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 13       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 14       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 16       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 13       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 14       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 12       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 9       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 10       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 11       
         W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 103D, tz, t/z: 7      
         W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 103D, tz, t/z: 8      
         W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 103D, tz, t/z: 5 6      
         W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 103D, tz, t/z: 2 3      
Sroda
L1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 13W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 205D, tz, t/z: 15    
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 15W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 205D, tp, t/z: 8 10 12 13     
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 9W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 205D, tp, t/z: 2 4     
L3, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 16 W1, OP, prof. E. Zió³ko, 13D, tn, t/z: 1 3   
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 12 W1, OP, prof. E. Zió³ko, 13D, tn, t/z: 5 7    
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 15 W1, OP, mgr Jolanta Porêba, 118D, tn, t/z: 9     
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 16       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 15       
L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 9       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 10       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 11       
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 11       
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 12       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 11       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 10       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 10       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 14       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 13       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 16       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 13       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 14       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 12       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 9       
     S1, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8  W1, OP, mgr Jolanta Porêba, 118D, tn, t/z: 5 7      
Czwartek
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 13W1, POZ, mgr D. Klonowski, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Reh. i PN, mgr D. Klonowski, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 9 S1, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15    
L3, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 16       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 12       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 15       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 16       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 12       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 15       
L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 9       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 10       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 11       
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 11       
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 12       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 15       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 11       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 13       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 10       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 16       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 13       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 14       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 9       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 10       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 14       
   W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 13D, tz, t/z: 2 3 W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 101A, tz, t/z: 1 2        
Piatek
 W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 17D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, tp, t/z: 2 4 6 8 10W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, tp, t/z: 2       
  W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11D, tn, t/z: 3 7 9 W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 11D, tn, t/z: 1 3 7 9S1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 4D, tp, t/z: 4      
        W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, tp, t/z: 4        
Sobota
Niedziela
Legenda
AiPwZ¯ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
GiPG = Geriatria i pielêgniarstwo geriatryczne
OP = Opieka paliatywna
PGiPPG = Po³o¿nictwo, ginekologia i piel. po³o¿niczo-ginekologic
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia
Radio. = Radiologia
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych
WF = Wychowanie fizyczne