Plan dla kierunku Informatyka, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 20:06
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Probl. spo³., prof. J.Patalas-Maliszewska, 2C, zz, t/z: 1 2W1, PSKomp, dr J. Dudziak, 4C, zz, t/z: 1
           W1, Probl. spo³., prof. J.Patalas-Maliszewska, 2C, zz, t/z: 5L1, Java, dr in¿. A. Dudek, 11C, zz, t/z: 8
           W1, Progr. .NET, dr in¿. A. Dudek, 12C, zz, t/z: 3 4L1, Java, dr in¿. A. Dudek, 11C, zz, t/z: 6
           W1, Progr. .NET, dr in¿. A. Dudek, 12C, zz, t/z: 6L1, Java, dr in¿. A. Dudek, 11C, zz, t/z: 3 4
           W1, Probl. spo³., prof. J.Patalas-Maliszewska, 2C, zz, t/z: 9L1, Java, dr in¿. A. Dudek, 11C, zz, t/z: 9
            W1, Progr. .NET, dr in¿. A. Dudek, 12C, zz, t/z: 8W1, Sys. infor,, dr L. Sieniawski, 4C, zz, t/z: 5
               W1, PSKomp, dr J. Dudziak, 4C, zz, t/z: 2 
Sobota
 W1, PSKomp, dr J. Dudziak, 4C, znL1, PSKomp, dr J. Dudziak, 11C, zpL1, PIO, mgr D. Halikowski, 11C, zpL1, Progr. .NET, mgr D. Halikowski, 11C, zzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, zz, t/z: 9 
 L1, PIO, mgr D. Halikowski, 11C, zz, t/z: 9L1, PSKomp, dr J. Dudziak, 11C, zz, t/z: 9S1, Sys. infor,, dr L. Sieniawski, 12C, znW1, Sys. infor,, dr L. Sieniawski, 4C, zn  L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, zz, t/z: 5 
   L1, PSKomp, dr J. Dudziak, 11C, zz, t/z: 9S1, Sys. infor,, dr L. Sieniawski, 12C, zz, t/z: 9W1, Sys. infor,, dr L. Sieniawski, 4C, zz, t/z: 9L1, PIO, mgr D. Halikowski, 11C, zz, t/z: 9  L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, zp 
             L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 105F, zz, t/z: 1
              L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 103D, zn, t/z: 3 
              L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 103D, zn, t/z: 7 
Niedziela
 L1, PGK, dr T. Pi³ot, 11C, znW1, PGK, dr T. Pi³ot, 4C, znW1, PIO, dr A. Sudo³, 4C, znW1, Java, dr A. Sudo³, 4C, zn, t/z: 1 3 5  
   L1, PGK, dr T. Pi³ot, 11C, zz, t/z: 9L1, PSW, dr D.Raczyñski, 11C, zpW1, PSW, dr D.Raczyñski, 4C, zz, t/z: 9  W1, Java, dr A. Sudo³, 4C, zn, t/z: 7   
   L1, PSW, dr D.Raczyñski, 11C, zz, t/z: 8W1, PSW, dr D.Raczyñski, 11C, zz, t/z: 8L1, PSW, dr D.Raczyñski, 114G, zz, t/z: 9W1, PSW, dr D.Raczyñski, 4C, zp        
Legenda
JA = Jêzyk obcy
Java = Programowanie w Javie
PGK = Podstawy grafiki komputerowej
PIO = Podstawy In¿ynierii Oprogramowania
PSKomp = Podstawy sieci komputerowych
PSW = Programowanie Systemów Web
Probl. spo³. = Problemy Spo³eczne
Progr. .NET = Programowanie .NET
Sys. infor, = Systemy Informatyczne