Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2020-09-18 14:48
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  L1, Rezerw., x, 106F, tzL1, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 106F, tzL2, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 207F, tzL3, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 205F, tzL5, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 109F, tzL4, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 205F, tz    
    L2, Rezerw., x, 207F, tzW1, Rezerw., x, 206F, tzW1, Ped., mgr G.Kulik, 206F, tzL6, Rezerw., x, 104F, tzL6, J. hiszpañski, mgr B. Zmorawska, 104F, tz     
      L3, Rezerw., x, 205F, tz L5, Rezerw., x, 109F, tz L4, Rezerw., x, 205F, tz      
Wtorek
  L3, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 9 L2, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 109F, tz, t/z: 9S2, Korespondencja, dr Alina Bryll, 109F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8L3, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16  
  L2, Rezerw., x, 109F, tzL2, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16S2, Korespondencja, dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16S3, Korespondencja, dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L3, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 205F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8  
   L2, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 109F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8S2, Korespondencja, dr Alina Bryll, 109F, tz, t/z: 9L1, Rezerw., x, 105F, tzL1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 9L3, Rezerwacja, x, 205F, tzL3, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 205F, tz, t/z: 9   
        L2, Rezerw., x, 207F, tzL2, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16      
        S3, Rezerw., x, 205F, tzS3, Korespondencja, dr Alina Bryll, 205F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8      
         L2, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 207F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8      
         L2, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 207F, tz, t/z: 9S3, Korespondencja, dr Alina Bryll, 205F, tz, t/z: 9      
         L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tz, t/z: 9       
Sroda
 L3, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 106F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9L2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tzL3, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 106F, tzL3, Tr. pr.prz. pis, , 106F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9L2, Tr. pr.prz. pis, , 105F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9    
  L2, Rezerw., x, 105F, tzL1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tzL1, Tr. pr.prz. pis, , 108F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9L1, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 108F, tzL3, Tr. pr.prz. pis, , 106F, tz, t/z: 10L2, Rezerw., x, 105F, tzL2, Tr. pr.prz. pis, , 105F, tz, t/z: 10     
  L1, Rezerw., x, 108F, tzL2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 105F, tzL3, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 106F, tz          
     L1, Tr. pr.prz. pis, , 108F, tz, t/z: 10           
Czwartek
     W1, Rezerw., x, 206F, tzW1, Psychologia, mgr T.Kaczmarski, 206F, tzL3, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 0Online, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15      
      S3, Rezerw., x, 104F, tzS3, Sem. wyb., , 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7S2, Sem. wyb., , 109F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7      
      L2, Rezerw., x, 109F, tzS3, Sem. wyb., , 0Online, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15L3, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7      
       L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 0Online, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15S2, Sem. wyb., , 0Online, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15      
       L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 109F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L3, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 104F, tz, t/z: 8       
       S3, Sem. wyb., , 0Online, tz, t/z: 16 S2, Sem. wyb., , 0Online, tz, t/z: 16       
       L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 0Online, tz, t/z: 16 L3, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 0Online, tz, t/z: 16       
       L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 109F, tz, t/z: 8 S2, Sem. wyb., , 109F, tz, t/z: 8       
       S3, Sem. wyb., , 104F, tz, t/z: 8         
Piatek
 L2, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 6W2, Wst. do przek³., dr Iwona Sikora, 0Online, tzL3, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L1, Dyd-met, dr A. Konieczna, 0Online, tzL3, Zag. ekon., dr Kumar, 0Online, tzL1, Tr. pr.prz. pis, , 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16  
 L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5L2, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5 L1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 0Online, tz, t/z: 4W1, PPP-PS, dr A. Konieczna, 0Online, tzL2, Tr. pr.prz. pis, , 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L2, Zag. ekon., dr Kumar, 0Online, tzW1, PD, dr A. Dittmann, 0Online, tzL1, Tr. pr.prz. pis, , 0Online, tz, t/z: 9   
      S2, Korespondencja, dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 6W1, Dyd-met, dr A. Konieczna, 0Online, tzL3, Tr. pr.prz. pis, , 0Online, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16      
       L3, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 9L3, Tr. pr.prz. pis, , 0Online, tz, t/z: 9       
       S3, Korespondencja, dr Alina Bryll, 0Online, tz, t/z: 6L2, Tr. pr.prz. pis, , 0Online, tz, t/z: 9        
       L3, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 0Online, tz, t/z: 5         
Sobota
Niedziela
Legenda
Dyd-met = Dydaktyka i metodyka nauczania jêzyka angielskiego
J. hiszpañski = Praktyczna nauka drugiego jêzyka obcego - j.hiszpañski
Korespondencja = Korespondencja handlowa w j. angielskim
Kult./lit. ang. = Kultura i literatura krajów anglojêzycznych
PD = Podstawy dydaktyki
PNJA Spr. Zin. = PNJA sprawnoœci zintegrowane
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
PPP-PS = Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapie przedszkolnym i szkolny
Ped. = Pedagogika
Psychologia = Psychologia
Rezerw. = Rezerwacja
Rezerwacja = Rezerwacja
ST biz. i praw. = Specjalistyczna terminologia biznesowa i prawnicza
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przek³ad pisemny
Wst. do przek³. = Wstêp do przek³adoznawstwa
Zag. ekon. = Zagadnienia ekonomiczne