Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-15 12:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
         W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 3L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 3
         W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 5L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 5
          W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 8 9W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 6 96
           W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 5D, zz, t/z: 1W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 92
           W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 6 96L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 4D, zz, t/z: 99
           W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 11D, zz, t/z: 99L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 8 9
           W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 92L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 4D, zz, t/z: 4
           W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 11D, zz, t/z: 4L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 4D, zz, t/z: 2
           W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 11D, zz, t/z: 2L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 5D, zz, t/z: 1
           W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 7 98W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, zz, t/z: 7 98
                 
Sobota
 L1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 4D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zp, t/z: 92W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 4E, zn, t/z: 9
 W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 102D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 96W1, P.transplant., prof. D. Waniczek, 102D, zn, t/z: 1 3 5L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 4D, zn, t/z: 1W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 4E, zn, t/z: 7
 W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 5D, zz, t/z: 92L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 5D, zz, t/z: 92W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 102D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 23D, zn, t/z: 1
      L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 102D, zn, t/z: 7 9 96W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zn, t/z: 7L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 23D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99
         C1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zn, t/z: 9L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zp, t/z: 92
         W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zn, t/z: 3 5 96C1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zn, t/z: 3 5 96W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 4E, zn, t/z: 3 5
             W1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 96L1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 96L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zn, t/z: 96
                 
Niedziela
W1, Psychiatria, mgr Alicja Ulman, 127D, zp, t/z: 98W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zn, t/z: 5 7L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zn, t/z: 5 7
 W1, Psychiatria, mgr Alicja Ulman, 205D, zp, t/z: 2L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 1 
 W1, Psychiatria, mgr Alicja Ulman, 126D, zn, t/z: 3L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 102D, zz, t/z: 3L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zp, t/z: 92
 W1, Psychiatria, mgr Alicja Ulman, 126D, zn, t/z: 1W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zp, t/z: 92L1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 4D, zp, t/z: 98
 W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 107D, zn, t/z: 96W1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 4D, zp, t/z: 98L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 4D, zp, t/z: 98L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zn, t/z: 96
 L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 107F, zz, t/z: 5 6 7 8W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zz, t/z: 8W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 205D, zp, t/z: 2 4 6 8 
 L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 107F, zz, t/z: 99W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 11D, zp, t/z: 99L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zp, t/z: 99
 W1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zp, t/z: 92L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 9     
 W1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zz, t/z: 4L1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zp, t/z: 92W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zz, t/z: 4       
   W1, Rat. drogowe, mgr in¿. M. Makówka, 1E, zz, t/z: 9L1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zz, t/z: 4W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 107D, zp, t/z: 2       
      W1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zn, t/z: 96L1, Neurologia, dr n.med. A. Urbanowicz, 205D, zn, t/z: 96     
Legenda
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Farm. = Farmakologia
Intens. terapia = Intensywna terapia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Neurologia = Neurologia
P.transplant. = Podstawy transplantologii
Pediatria = Pediatria
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia
Psychiatria = Psychiatria
Rat. drogowe = Ratownictwo drogowe