Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-02 12:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 2 3
          L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 4
          L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 96
          L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 98
          L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 8
                 
Sobota
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 126D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 2 4 6 8 98 99W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 4E, zp, t/z: 2 4L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 4E, zp, t/z: 2 4  
 W1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zp, t/z: 92L1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 107D, zp, t/z: 92W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 103D, zp, t/z: 92L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 103D, zp, t/z: 92
  L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 22D, zn, t/z: 1 3 5     
  W1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, zn, t/z: 7 96L1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, zn, t/z: 7 96     
  W1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, zn, t/z: 9L1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, zn, t/z: 9L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 9      
Niedziela
W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zn, t/z: 9L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zn, t/z: 1 3 5 7 96W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 126D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 96W1, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 126D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 96L1, Chir. ma³oinw., dr D. Soko³owski, 126D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 96
W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 2Sz1, zn, t/z: 1 3 5 7 96   L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zp, t/z: 92  L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 2 4 6 8 98
 W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 102D, zp, t/z: 2 4 6 98W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 126D, zp, t/z: 2 4 6 8 98S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 126D, zp, t/z: 2 4 6 8 98   
 W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zp, t/z: 92          
   L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, zp, t/z: 99        
   W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 102D, zp, t/z: 8         
Legenda
Chir. ma³oinw. = Chirurgia ma³oinwazyjna
Chirurgia = Chirurgia
Diagn. obrazowa = Diagnostyka obrazowa
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Specj.rat.drog. = Specjalistyczne ratownictwo drogowe