Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-17 19:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, tzS1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, tzS2, NoP, dr J. Kawalec, 2E, tzL3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 14       
       L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 11       
       L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 7       
       L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 4       
       L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 16       
       L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 13       
       L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 10       
       L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 6       
       L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 3       
       L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 15       
       L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 8       
       L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 5       
       L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 2       
       L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 125D, tz, t/z: 17       
Wtorek
Sroda
 W1, Techn. inf., dr A. Sudo³, 206F, tpL2, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, tzL3, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, tzL2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz        
 L1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, tzL3, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tzL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tzL1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz        
Czwartek
 W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 206F, tnL1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 2 L3, PKMiW, dr W. Karwowski, 104E, tzL1, PKMiW, dr W. Karwowski, 104E, tzL2, PKMiW, dr W. Karwowski, 104E, tzW1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 1  
   L2, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 4       W1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tp, t/z: 4 6 9 11 13 15  
   L2, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 6           
   L2, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 9           
   L2, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 11           
   L2, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 15           
   L1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 13           
   L1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 10           
   L1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 7           
   L1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 11C, tz, t/z: 5           
Piatek
 W1, BSL, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tp, t/z: 4 6 9 13 15 17W1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tzC2, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 1E, tzS2, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzW1, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 206F, tzW1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, tn, t/z: 1 3  L3, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 13C, tp    
 W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 206F, tz, t/z: 2 S1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzC1, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 1E, tz W1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, tp, t/z: 4 6        
 W1, BSL, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tz, t/z: 1    W1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, tn, t/z: 7 10        
 W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 206F, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16    W1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, tz, t/z: 13 14        
Sobota
Niedziela
Legenda
BSL = Bespieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych
Bezp. wew.w UE. = Bezpieczeñstwo wewnetrzne w UE
Filozof. = Filozofia
HBW = Historia bezpieczeñstwa wewnêtrznego
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
NoP = Nauki o polityce
Ochr. p. ska¿. = Ochrona przed ska¿eniami
PKMiW = Prawo karne materialne i prawo wykroczeñ
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
SBW = Systemy bezpieczeñstwa wewnêtrznego
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Techn. inf. = Technologie informatyczne