Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-11-26 19:34
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tzW1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 2C, tzC1, Matem., mgr A. Szpara, 2C, tzW1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tnP1, Rys. tech., dr A.Piêt, 104G, tnW1, BHP, mgr A.Górska, 19G, tn, t/z: 3 5    
Wtorek
      W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tpC1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tp  
Sroda
     W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 10L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tzW1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 10  
Czwartek
 W1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 101G, tz, t/z: 2P1, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 16G, tzL1, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 16G, tzC1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 13W1, Kons.ob.arch., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 14
 W1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 101G, tp, t/z: 4   C1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 2W1, Kons.ob.arch., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 12
  W1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 101G, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14   L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tn, t/z: 14 16W1, Kons.ob.arch., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 9 10
  W1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 101G, tp, t/z: 6 8 10 12 13 15   L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 12     
       L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 9 10     
       L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 5 6     
       L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tn, t/z: 1 3     
       C1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 11     
Piatek
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 3L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 3W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tp, t/z: 6        
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 9 10L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 10W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tn, t/z: 9        
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 12L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 12W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tp, t/z: 10 12        
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 6L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 6W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tn, t/z: 14 16        
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 2       
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 11        
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 13        
  W1, Kons.ob.arch., dr M. Korpa³a, 19G, tn, t/z: 14 16W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tn, t/z: 1 3        
    L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 9L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 1          
Sobota
 L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 2P2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 4L2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 98 
 L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 4P2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 2L2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 6  
 L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 98P2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 98L2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 4  
 L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 6P2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 6L2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 2  
 P2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 99L2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 99       
 P2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 8L2, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 8G, tz, t/z: 8       
Niedziela
   L2, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 8 P2, Rys. tech., dr A.Piêt, 16G, tz, t/z: 4L2, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 99  
   L2, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 6    P2, Rys. tech., dr A.Piêt, 16G, tz, t/z: 8     
   L2, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 98    P2, Rys. tech., dr A.Piêt, 16G, tz, t/z: 6     
   L2, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 2    P2, Rys. tech., dr A.Piêt, 16G, tz, t/z: 2     
          P2, Rys. tech., dr A.Piêt, 16G, tz, t/z: 98     
          P2, Rys. tech., dr A.Piêt, 16G, tz, t/z: 99     
Legenda
BHP = BHP
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Geom.wykr. = Geometria wykreœlna
Hist.AiU pow. = Historia architektury i urbanistyki powszechnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Kons.ob.arch. = Konserwacja obiektów architektonicznych
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Matem. = Matematyka
Rys. tech. = Rysunek techniczny
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Wst. do proj. = Wstêp do projektowania
Zag.kul.i szt. = Zagadnienia kultury i sztuki