Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-15 16:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 19G, tzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tzP1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, tzW1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tzW1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tp     
          C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tn     
Wtorek
  W1, Proj.urb., dr A.Piêt, 21G, tzP1, Proj.urb., dr A.Piêt, 16G, tzP1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz         
Sroda
           L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz    
Czwartek
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 2L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 11L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 3    
  W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 10L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 9 10L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tp, t/z: 2 4     
  W1, Arch. œwiat³a, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 15 16L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 3L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 6     
  W1, Arch. œwiat³a, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 13L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tp, t/z: 13 15L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 12 13 14 15 16L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 12 13 14 15 16    
  W1, Arch. œwiat³a, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 7L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 14 L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 11      
  W1, Arch. œwiat³a, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 4 5L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 7 8        
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 11L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tp, t/z: 2 4        
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 6        
  W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 14L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 12        
   W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 9          
   W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 3          
   W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 12          
   W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 6          
Piatek
  P1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, tzW1, Proj.arch., dr G.Lasek, 21G, tzW1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 3     
       W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 6     
       W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 9     
       W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 12     
       W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 13 14 15 16W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 1 2      
       W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 10 11W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 4      
       W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 7 8W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 7 8      
       W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 4W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 10 11      
       W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 1 2W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, tz, t/z: 13 14 15 16      
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. œwiat³a = Architektura œwiat³a
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ekol./Rew.œr = Ekologia/Rewitalizacja œrodowiska
Graf. komp. = Grafika komputerowa
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Mech.bud. = Mechanika budowli
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.i tech.kon = Teoria i techniki konserwatorskie (wyk³ad)
Teor.urb.i rur. = Teoria urbanistyki i ruralistyki