Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-21 10:17
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  P1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tzW1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15W1, Wst. do proj., dr A.Piêt, 21G, tn       
      C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16W1, Wst. do proj., dr A.Piêt, 21G, tz, t/z: 17        
      W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tz, t/z: 17C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tz, t/z: 17         
Wtorek
   L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tzL1, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tzP1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 8G, tzW1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15    
         W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tp, t/z: 17C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tp, t/z: 17      
Sroda
       L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz        
Czwartek
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 1W1, Teor.arch., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 4      
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 4W1, Teor.arch., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 16      
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 16W1, Teor.arch., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 1      
  W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 13 14L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 9 10 11      
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 15L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 6L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tn, t/z: 5 7      
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 12L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 12L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 15      
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 6L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 15L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 12      
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 2 3L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 2 3L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 6      
        L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 2 3      
        W1, Teor.arch., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 13 14      
Piatek
   L1, Ergon., dr G.Lasek, 104G, tz, t/z: 13 14W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 15C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 16      
   L1, Ergon., dr G.Lasek, 104G, tz, t/z: 7 9 10W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 12C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 13 14      
   L1, Ergon., dr G.Lasek, 104G, tz, t/z: 4 5W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 2 3C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 4      
    L1, Ergon., dr G.Lasek, 104G, tz, t/z: 16W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 6C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 1      
     W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 16         
     W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 13 14         
     W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 4         
     W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 1         
Sobota
L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 4P2, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 8G, tz, t/z: 7 8 9L2, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tz 
 L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 2P2, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 8G, tz, t/z: 2P2, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 8G, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 96    
 P2, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 8G, tz, t/z: 1L2, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 3P2, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 8G, tz, t/z: 3P2, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 8G, tz, t/z: 4      
 P2, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 8G, tz, t/z: 3L2, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 5 L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 5 6 96      
 P2, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 8G, tz, t/z: 5 6 7 8 9 96L2, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 6 L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 3      
    L2, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 8 L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 1      
    L2, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 1          
    C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tz, t/z: 9C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 16G, tz, t/z: 96         
    C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tz, t/z: 7C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 16G, tz, t/z: 7         
    C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tz, t/z: 96C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 16G, tz, t/z: 9         
Niedziela
  L2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, tz, t/z: 7 8 9L2, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 2        
   L2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, tz, t/z: 1 2 3 4 5L2, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 4        
   L2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, tz, t/z: 6L2, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 6 96        
      L2, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 8        
Legenda
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ergon. = Ergonomia
Geom.wykr. = Geometria wykreœlna
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Hist.AiU pow. = Historia architektury i urbanistyki powszechnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Mech.bud. = Mechanika budowli
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.arch. = Teoria architektury
Wst. do proj. = Wstêp do projektowania
Zag.kul.i szt. = Zagadnienia kultury i sztuki