Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-15 22:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, Proj.urb., dr A.Piêt, 21G, tzP1, Proj.urb., dr A.Piêt, 104G, tp      
       P1, Proj.urb., dr A.Piêt, 104G, tnP1, Inst.bud., dr P.Opa³ka, 16G, tn      
Wtorek
    W1, Konstr.bud., dr P.Opa³ka, 21G, tzP1, Proj.krajobr., dr A.Piêt, 16G, tzW1, Arch. œwiat³a, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tzW1, Proj.oœw.wnêtrz, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tzP1, Proj.oœw.wnêtrz, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tz    
Sroda
Czwartek
   W1, Proj.arch., prof. B.Szuba, 19G, tn, t/z: 9 11P1, Proj.arch., prof. B.Szuba, 16G, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14 16      
   W1, Proj.arch., prof. B.Szuba, 19G, tz, t/z: 3W1, Inst.bud., prof. B.Szuba, 101G, tp, t/z: 4 6 8 10 12 13       
     W1, Proj.arch., prof. B.Szuba, 19G, tn, t/z: 14          
     W1, Inst.bud., dr P.Opa³ka, 101G, tp, t/z: 4 6 8 10 12 13          
Piatek
   W1, Fiz.bud., dr A.Marynowicz, 21G, tnP1, Proj.arch., prof. B.Szuba, 16G, tpW1, Proj.krajobr., dr G.Lasek, 101G, tz      
   W1, Proj.arch., prof. B.Szuba, 21G, tpP1, Fiz.bud., dr A.Marynowicz, 16G, tnP1, Efek.energ.bud., dr A.Marynowicz, 16G, tn        
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. œwiat³a = Architektura œwiat³a
Efek.energ.bud. = Efektywnoœæ energetyczna budynków
Fiz.bud. = Fizyka budowli
Inst.bud. = Instalacje budowlane
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.krajobr. = Projektowaniekrajobrazu
Proj.oœw.wnêtrz = Projektowanie oœwietlenia wnêtrza
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne