Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 7 z dnia 2019-11-26 20:11
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
  P1, PD:pracownia VR, POWER, 11G, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16    
  P2, PD:pracownia VR, POWER, 11G, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16    
Sroda
  P1, PD:pracownia VR, POWER, 11G, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16    
  P2, PD:pracownia VR, POWER, 11G, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16    
Czwartek
 W1, NAM, mgr K.Wilk, 14C, tz, t/z: 7W1, Praw.bud., mgr A.Tomiczek, 101G, tnW1, Org.proc.inw., mgr A.Tomiczek, 101G, tnW1, Et.zaw.i pr.aut, mgr A.Tomiczek, 101G, tnW1, NAM, mgr E.Grot, 101G, tz, t/z: 7W1, W.z.P POWER 3.5, mgr M.Frydel, 101G, tz, t/z: 11 
 W1, W.z.P POWER 3.5, mgr K.Wilk, 14C, tz, t/z: 11      W1, NAM, mgr M.Frydel, 101G, tz, t/z: 11W1, W.z.P POWER 3.5, mgr M.Frydel, 101G, tz, t/z: 3 
 W1, NAM, mgr K.Wilk, 14C, tz, t/z: 3      W1, NAM, mgr M.Frydel, 101G, tz, t/z: 3W1, W.z.P POWER 3.5, mgr E.Grot, 101G, tz, t/z: 7 
 W1, NAM, mgr J.Tomiczek, 101G, tz, t/z: 16      W1, NAM, mgr E.Grot, 101G, tz, t/z: 14W1, W.z.P POWER 3.5, mgr E.Grot, 101G, tz, t/z: 14 
            W1, NAM, mgr Z.Bomersbach, 101G, tn, t/z: 16W1, W.z.P POWER 3.5, mgr Z.Bomersbach, 101G, tn, t/z: 16 
Piatek
 W1, Ekon.proc.inw., dr G.Lasek, 101G, tnP1, PZwGP POWER 3.5, dr P.Opa³ka, 114G, tn, t/z: 9 11 14P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, t/z: 7 9 11 14 16P2, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, t/z: 7 9 11 14 16W1, Ekon.proc.inw., dr G.Lasek, 101G, tn, t/z: 11 14 
  P1, PZwGP POWER 3.5, prof. B.Szuba, 104G, tn, t/z: 9 11 14 W1, W.z.P POWER 3.5, mgr K.Wilk, 19G, tz, t/z: 3  W1, NAM, mgr Z.Bomersbach, 101G, tn, t/z: 16W1, W.z.P POWER 3.5, mgr Z.Bomersbach, 101G, tn, t/z: 9 
  W1, W.z.P POWER 3.5, mgr J.Tomiczek, 104G, tz, t/z: 16      W1, NAM, mgr Z.Bomersbach, 101G, tn, t/z: 9W1, W.z.P POWER 3.5, mgr Z.Bomersbach, 101G, tn, t/z: 16 
  W1, NAM, mgr J.Tomiczek, 104G, tz, t/z: 3W1, W.z.P POWER 3.5, mgr J.Tomiczek, 19G, tz, t/z: 3          
Sobota
Niedziela
Legenda
Ekon.proc.inw. = Ekonomika procesu inwestycyjnego
Et.zaw.i pr.aut = Etyka zawodu i prawo autorskie
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
NAM = Nyska Akademia Mistrzów
Org.proc.inw. = Organizacja procesu inwestycyjnego
PD:pracownia VR = Praca dyplomowa – zajêcia realizowane w pracowni wirtualnej rzeczywistoœci
PZwGP POWER 3.5 = Praktyczne zajêcia w grupach projektowych POWER 3.5
Praw.bud. = Prawo budowlane
W.z.P POWER 3.5 = Warsztaty z pracodawcami POWER 3.5