Plan dla kierunku Architektura, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-15 16:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 8
           W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 7
           W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 2 3 4 5 6W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 2 3 4 5 6
           W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 98W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 98
           W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 9 99W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 9 99
              L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, zz, t/z: 1 91
                 
Sobota
 P1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 2 3 4 5 6W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 98 99L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, zz, t/z: 91
 W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 8P1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 7 8 9 98 99P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, zz, t/z: 1 91L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, zz, t/z: 99P1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, zz, t/z: 99
 W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 9 99W1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 1 91   P1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7 98L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 98
 W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 7 98      L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, zz, t/z: 1   
 W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 91      L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, zz, t/z: 8 9   
 C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 1             
Niedziela
C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zp, t/z: 99W1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 99P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, zz, t/z: 99W1, Proj.urb., dr A.Piêt, 21G, zpP1, Proj.urb., dr A.Piêt, 21G, zp
 W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, zp, t/z: 4 W1, Proj.urb., dr A.Piêt, 21G, znP1, Proj.urb., dr A.Piêt, 21G, zn
 W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, zz, t/z: 5 6 7W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, znW1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 5 6 7 8 9 98P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, zz, t/z: 5 6 7 8 9 98     
 W1, Ekol./Rew.œr, prof. B.Szuba, 21G, zz, t/z: 2C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zp, t/z: 2W1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 1 2 3 91P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, zz, t/z: 1 2 3 91     
 L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zn, t/z: 1 3 91L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zn, t/z: 1 3 91C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zp, t/z: 6 8 98         
 L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 11G, zz, t/z: 8 9 98L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zz, t/z: 8 9 98           
Legenda
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ekol./Rew.œr = Ekologia/Rewitalizacja œrodowiska
Graf. komp. = Grafika komputerowa
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Mech.bud. = Mechanika budowli
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.urb.i rur. = Teoria urbanistyki i ruralistyki