Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-20 23:17
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
         W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zn, t/z: 1S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 118D, zp, t/z: 2 4
         W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zz, t/z: 3S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 118D, zn, t/z: 3 5 
         W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zn, t/z: 5 7W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zp, t/z: 6S2, BNwP, mgr D. Klonowski, 5D, zn, t/z: 1
          W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zp, t/z: 2 4S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 118D, zn, t/z: 1  
          W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zp, t/z: 6 8W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zn, t/z: 7S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 118D, zn, t/z: 7 
            W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zp, t/z: 8   
             S1, BNwP, mgr D. Klonowski, 5D, zn, t/z: 1  
Sobota
 W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zz, t/z: 4W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 17D, zp, t/z: 2 4 6 8S1, BNwP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, zz, t/z: 9S1, BNwP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, zp, t/z: 6 8   
 W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zp, t/z: 2W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 17D, zz, t/z: 9  W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 17D, zp, t/z: 2 4S2, BNwP, mgr D. Klonowski, 17D, zp, t/z: 2 4  
  W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zp, t/z: 8     W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 17D, zp, t/z: 6 8S1, BNwP, mgr D. Klonowski, 126D, zn, t/z: 3 5   
           S1, BNwP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, zp, t/z: 2 4  
Niedziela
Legenda
AiPwZ¯ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
PGiPPG = Po³o¿nictwo, ginekologia i piel. po³o¿niczo-ginekologic
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne