Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Penitencjarystyka, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-12 12:41
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Prag i etyka SW, mgr M. Ras³awski, 104E, tzL1, Prag i etyka SW, mgr M. Ras³awski, 104E, tzW1, Zarz. jed penit, mgr M. Ras³awski, 104E, tzL1, Zarz. jed penit, mgr M. Ras³awski, 104E, tz W1, Ped. penit., dr Huchrak, 104E, tzL1, Ped. penit., dr Huchrak, 104E, tz    
Wtorek
 W1, Diag. i terap, dr Huchrak, 104E, tzL1, Diag. i terap, dr Huchrak, 104E, tz              
Sroda
Czwartek
Piatek
 W1, Bezp.kom.pub.tr, mgr in¿. M. Makówka, 201A, tz              
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp.kom.pub.tr = Bezpieczeñstwo komunikacji publicznej i transportu
Diag. i terap = Diagnoza i terapia w readaptacji spo³ecznej
Ped. penit. = Pedagogika penitencjarna
Prag i etyka SW = Pragmatyka i etyka zawodowa funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej
Zarz. jed penit = Zarz¹dzanie jednostkami penitencjarnymi