Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 5 kryminalistyka i kryminologia, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-27 12:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    S1, Sem.lic., mgr D. Bednarz, 102E, tzW1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzL1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzL2, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzS1, Sem.lic., mgr J. Barcik, 102E, tz       
Wtorek
 L1, Pp , dr W. Karwowski, 209A, tn, t/z: 11 14L2, Pp , dr W. Karwowski, 209A, tn, t/z: 11 14W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 206F, tz L1, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 102E, tzL2, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 102E, tzW1, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 102E, tz    
 L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 209A, tn, t/z: 1 3 5 7 9L2, Pp , Halikowska A., dr in¿., 209A, tn, t/z: 1 3 5 7 9            
   L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 209A, tz, t/z: 16L2, Pp , Halikowska A., dr in¿., 209A, tz, t/z: 16            
Sroda
 W1, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 102E, tzL1, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 102E, tzL2, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 102E, tzW1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 101E, tz        
   L2, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 101E, tzL1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 101E, tz          
Czwartek
      S1, Sem.lic., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16S1, Sem.lic., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tz         
Piatek
   S1, Sem.lic., dr T. Iwanek, 4E, tz W1, Polityka karna, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 2S1, Sem.lic., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 15 16 S1, Sem.lic., dr J. Kawalec, 4E, tz, t/z: 15 16    
     W1, Polityka karna, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 6S1, Sem.lic., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 10 11 S1, Sem.lic., dr Huchrak, 102E, tz, t/z: 15 16    
     W1, Polityka karna, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 10 11S1, Sem.lic., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 6      
     W1, Polityka karna, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 15 16S1, Sem.lic., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 2      
Sobota
Niedziela
Legenda
Ochrona ppo¿. = Ochrona ppo¿.
Polityka karna = Polityka karna
Postêp. nielet = Postêpowanie w sprawach nieletnich
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Prewencja krymi = Prewencja kryminalna
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Taktyka krymina = Taktyka kryminalistyczna
Technika krymin = Technika kryminalistyczna