Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-12 13:55
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzL1, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzW1, PrRegSytKr, dr G. Chmielewski, 201E, zzL1, PrRegSytKr, dr G. Chmielewski, 201E, zz          
Niedziela
 W1, Bezp.kom.pub.tr, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zzW1, ZSBW, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zzL1, ZSBW, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zzW1, Politt.bezp.pañ, dr J. Kawalec, 201E, zzL1, Politt.bezp.pañ, dr J. Kawalec, 201E, zz         
Legenda
Bezp.kom.pub.tr = Bezpieczeñstwo komunikacji publicznej i transportu
Politt.bezp.pañ = Polityka bezpieczeñstwa pañstwa
PrRegSytKr = Prawne regulacje sytuacji kryzysowych
ZSBW = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa wewnêtrznego
ZSysBNAr. = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa narodowego