Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Penitencjarystyka, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-27 12:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Ochr. i bez. JP, mgr M. Ras³awski, 1E, tzL1, Ochr. i bez. JP, mgr M. Ras³awski, 1E, tzW1, Zag. pen. i ew., mgr M. Ras³awski, 1E, tzL1, Zag. pen. i ew., mgr M. Ras³awski, 1E, tzW1, Logist jed pen , , 1E, tzS1, Sem.lic., mgr M. Ras³awski, 1E, tz      
Wtorek
 L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 209A, tp, t/z: 2 4 6 8 10 L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 209A, tz, t/z: 15W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 206F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Syst pen w UE, , 4E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, Syst pen w UE, , 4E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       
 L1, Pp , dr W. Karwowski, 209A, tp, t/z: 12 13              
Sroda
Czwartek
 L1, Pr pod resocjal, dr G. Chmielewski, 2E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Pr pod resocjal, dr G. Chmielewski, 2E, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11S1, Sem.lic., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tz         
   W1, Pr pod resocjal, dr G. Chmielewski, 2E, tn, t/z: 16            
Piatek
            S1, Sem.lic., dr J. Kawalec, 4E, tz    
Sobota
Niedziela
Legenda
Logist jed pen = Wybrane zagadnienia logistyki jednostek penitencjarnych
Ochr. i bez. JP = Ochrona i bezpieczeñstwo jednostek penitencjarnych
Ochrona ppo¿. = Ochrona ppo¿.
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Pr pod resocjal = Prawne podstawy resocjalizacji
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Syst pen w UE = Systemy penitencjarne w krajach Unii Europejskiej i na œwiecie
Zag. pen. i ew. = Zagadnienia penitencjarne i ewidencyjne realizowane w jednostkach S³u¿by W