Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Kryminologia i kryminalistyka , tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-17 18:57
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Postêp. wykrocz, dr W. Karwowski, 102E, zzL1, Postêp. wykrocz, dr W. Karwowski, 102E, zzW1, ZPwC, mgr D. Bednarz, 102E, zzL1, ZPwC, mgr D. Bednarz, 102E, zz           
Niedziela
 W1, Bezp.kom.pub.tr, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zzW1, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 102E, zzL1, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 102E, zz W1, Wiktymologia, dr T. Iwanek, 102E, zzL1, Wiktymologia, dr T. Iwanek, 102E, zz        
Legenda
Bezp.kom.pub.tr = Bezpieczeñstwo komunikacji publicznej i transportu
Postêp. przygot = Postêpowanie przygotowawcze
Postêp. wykrocz = Postêpowanie w sprawach o wykroczenia
Wiktymologia = Wiktymologia
ZPwC = Zwalczanie przestêpczoœci w cyberprzestrzeni