Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-09 8:54
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tn, t/z: 11       
L4, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tp, t/z: 12       
L5, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tn, t/z: 14       
L3, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tp, t/z: 15       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tp, t/z: 12       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 11       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 14       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tn, t/z: 14       
L5, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 9       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 11       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 15       
L2, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tn, t/z: 11       
L1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tn, t/z: 9       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 12       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 10       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 8       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 11       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 9       
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tp, t/z: 10       
L4, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tn, t/z: 9       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 2       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 10       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tp, t/z: 10       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tn, t/z: 9       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 16       
Wtorek
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 12       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tn, t/z: 9       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tp, t/z: 12       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 11       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tn, t/z: 14       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 14       
L5, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 9       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 11       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tp, t/z: 10       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 10       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 10       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 8       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 11       
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tn, t/z: 11       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 9       
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tp, t/z: 10       
L4, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tn, t/z: 9       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 2       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 15       
Sroda
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tn, t/z: 11       
L4, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tp, t/z: 12       
L5, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tn, t/z: 14       
L3, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tp, t/z: 15       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tp, t/z: 12       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 11       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tn, t/z: 14       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 14       
L5, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 9       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 11       
L2, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tn, t/z: 11       
L1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 2Sz1, tn, t/z: 9       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tn, t/z: 9       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 12       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 10       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 8       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 11       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 9       
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tp, t/z: 10       
L4, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tn, t/z: 9       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 2       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 10       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tp, t/z: 10       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 15       
Czwartek
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tn, t/z: 11       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 11       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 9       
L5, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tz, t/z: 8       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 14       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tn, t/z: 14       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tn, t/z: 11       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tp, t/z: 12       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tn, t/z: 9       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tp, t/z: 10       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 10       
L4, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 9Szpital, tn, t/z: 9       
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 9Szpital, tp, t/z: 10       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 9       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tn, t/z: 11       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 8       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 10       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tp, t/z: 12       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 15       
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
ChWiPI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
NiPN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
PZdr = Promocja zdrowia
Psychia. i PP = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne