LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Architektura

 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-16 22:57)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-16 22:57)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-04-29 11:22)
 •  stacjonarne sem.7 (2021-05-16 16:03)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-19 13:50)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
 •  stacjonarne sem.2 (2021-03-05 19:09)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-03-05 19:09)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-03-05 19:09)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-05-06 15:03)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-13 20:23)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-03-02 21:43)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-10 10:19)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-03-05 19:09)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-13 20:46)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-03-02 21:40)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa
 •  stacjonarne sem.6 (2021-03-05 19:09)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.2 (2021-03-14 15:18)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-03-14 15:27)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-03-03 16:36)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-03-14 15:09)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-03-14 15:09)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-09 12:54)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 13:05)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-24 8:49)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-24 8:49)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-13 16:37)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-15 12:34)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-13 16:37)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-28 10:02)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-25 13:53)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-25 13:53)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-08 10:26)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-10 18:27)
  Finanse i rachunkowoϾ
 •  stacjonarne sem.2 (2021-03-01 8:32)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-26 18:27)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-04-28 13:18)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-22 16:39)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-06-04 9:42)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-04-28 9:36)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-03-04 21:56)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 13:05)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-17 13:06)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-17 13:06)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 11:48)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-03-11 12:28)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-24 11:54)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-05-01 11:10)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-08 15:23)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-08 15:24)
  Legia akademicka
 •  stacjonarne sem.1 (2021-03-17 16:15)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-05 16:23)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-31 7:19)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-05-31 9:30)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-01 7:02)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-05 16:23)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-13 14:56)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-04-13 15:28)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-04-19 11:32)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-04-16 14:56)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-04-16 14:56)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym (Magisterskie)
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-17 19:55)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-11 9:32)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.2 (2021-05-16 16:04)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-19 20:42)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-05-16 15:56)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2021-04-19 10:04)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-05-24 9:59)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-11 19:52)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-12 17:47)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-12 17:47)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-04-09 12:14)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-23 14:11)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-17 12:32)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-23 14:11)
  Zarządzanie i In?ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.2 (2021-04-04 12:12)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-03-11 20:21)
  Zarządzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-03-12 8:23)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-03-03 16:33)
  Zarz¹dzanie i Inzynieria Produkcji mgr LP
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-03-18 20:45)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji mgrZCP
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-15 18:55)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-15 18:55)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ IJ
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-05-05 17:16)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  stacjonarne sem.6 (2021-05-05 17:13)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2020/2021 (semestr letni)