LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Administracja

 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-05 21:15)
  ARCHITEKTURA
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-07 10:03)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-11-08 7:57)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-22 14:52)
 •  stacjonarne sem.7 (2021-12-07 10:31)
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-22 14:52)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-05 21:49)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-12-11 14:08)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-12-05 22:26)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-12-06 17:14)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-12-05 22:39)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne KiK
 •  stacjonarne sem.5 (2021-12-06 17:00)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-04 15:47)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-11-25 14:09)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-12-06 17:40)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-11-25 12:36)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne mgr ZSK
 •  stacjonarne sem.3 (2021-12-06 19:21)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.5 (2021-12-07 16:41)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2021-11-30 12:12)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-18 9:32)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-12-01 20:43)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-23 11:00)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-11-09 12:32)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-19 12:22)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-17 22:49)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-17 22:49)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-17 18:03)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-15 13:39)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-05 14:10)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-24 19:41)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-18 14:50)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-12-15 13:49)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-19 12:00)
  Finanse i rachunkowość
 •  stacjonarne sem.1 (2021-11-24 12:06)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-18 9:33)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-18 9:32)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-16 12:48)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-16 10:38)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-24 12:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-05 10:48)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-17 16:28)
 •  stacjonarne sem.7 (2022-01-24 10:30)
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-14 16:19)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-17 22:49)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-17 22:49)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-17 22:49)
  Jazz i muzyka estradowa studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-17 22:49)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-20 11:55)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-20 11:55)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-20 11:55)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-12-13 11:55)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-11-22 14:46)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-11-05 15:20)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-06 10:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-12-12 9:09)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-12-28 20:43)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-15 15:25)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-12 8:09)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-06 10:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-12 16:19)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-12-28 20:43)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-11-29 14:25)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-01-12 16:16)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-12-08 14:15)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym (Magisterskie)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-01-02 14:22)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-01-02 14:23)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-20 11:46)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-20 11:46)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-20 11:46)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-03 13:09)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-10 13:24)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-09-23 22:51)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-09-23 22:51)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-01-04 11:29)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-19 12:49)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.1 (2022-01-17 22:50)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-01-17 22:50)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-09-24 21:46)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.5 (2022-01-13 23:06)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-01 10:37)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-12-15 16:59)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgr
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-12-15 16:58)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgr LP
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-12-15 16:59)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgrZCP
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-11-25 8:45)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2021-11-22 11:43)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-17 20:06)
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-06 13:38)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  stacjonarne sem.7 (2021-12-10 15:17)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-
 •  stacjonarne sem.1 (2021-12-03 15:00)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-19 8:49)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność IJ
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-06 13:38)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2021/2022 (semestr zimowy)