LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Architektura

 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-08 11:53)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-02 8:29)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-02 8:29)
 •  stacjonarne sem.7 (2019-10-02 8:29)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-02 8:29)
 •  niestacjonarne sem.7 (2019-09-18 11:03)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-03 13:39)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-09-30 22:13)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-02 17:37)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-02 8:49)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st mgr
 •  stacjonarne sem.3 (2019-09-30 21:45)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 5 kryminalistyka i kryminologia
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-02 9:56)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 5 zsb
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-02 9:56)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Kryminologia i kryminalistyka
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-02 10:42)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-02 18:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-02 20:31)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-02 18:44)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-02 15:30)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-02 9:56)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-02 10:43)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-02 11:40)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-08 23:15)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-08 23:15)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-02 11:58)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-08 22:51)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-09-27 11:15)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-10 9:59)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-07 18:50)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-08 17:04)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2019-09-22 17:27)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-01 13:33)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-09-25 15:41)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-09 13:36)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-09 13:36)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-09 13:36)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-14 11:55)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-09-30 22:19)
  Finanse i rachunkowość s.p.
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-14 11:55)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-14 11:55)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-14 11:55)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-08 20:32)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-09-28 20:32)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-09-30 22:17)
 •  stacjonarne sem.7 (2019-10-14 8:42)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-09-21 21:28)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-08 19:14)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-08 19:14)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-08 19:14)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-10 13:58)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-10 13:58)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-09-18 11:10)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-09 14:52)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-09-18 10:09)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-03 20:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-11 12:37)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-11 12:37)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-05 10:16)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-05 10:16)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-05 10:16)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2019-09-27 22:28)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-09 8:54)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-10 11:13)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-09-27 22:09)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-09 9:02)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-09-27 9:04)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-13 17:36)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-13 17:36)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-13 17:36)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-02 12:08)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-02 12:08)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-02 12:08)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-02 12:08)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-02 12:08)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-02 12:08)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.1 (2019-09-27 22:42)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-03 15:57)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-09-27 22:42)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-08 16:49)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-08 0:33)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-08 0:37)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-09 22:26)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-09 20:10)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  stacjonarne sem.7 (2019-09-30 17:18)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-09 22:26)
 •  niestacjonarne sem.7 (2019-09-30 18:20)


  Plan4WWW by TrawkaT


 • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2019/2020 (semestr zimowy)