LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Administracja

 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-07 8:38)
  ARCHITEKTURA
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-14 2:37)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-04 15:22)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-28 13:31)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-02 14:29)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-04-21 15:04)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-02-23 16:03)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-04-21 15:11)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-02-09 12:46)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne KiK
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-02 13:59)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2022-04-21 14:09)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-02 13:45)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-04-21 14:51)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-02 13:59)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.2 (2022-04-07 21:17)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-02-22 17:03)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-04-10 13:42)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-02-15 10:04)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-03-04 10:55)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-04-10 14:17)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2022-02-13 11:31)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-08 8:46)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-16 8:59)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2022-02-20 19:08)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-03 13:39)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-05 11:47)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.2 (2022-05-02 18:05)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-05-02 18:06)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-05-02 18:06)
  Finanse i rachunkowość
 •  stacjonarne sem.2 (2022-02-08 17:52)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-02-24 10:29)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-02 21:39)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-02-10 18:46)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-05-17 8:33)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2022-06-03 21:49)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-05-28 13:05)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-05-10 11:11)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-20 16:44)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-20 16:45)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-20 16:45)
  Jazz i muzyka estradowa studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-20 16:45)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2022-02-24 15:11)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-04-07 11:35)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-11 14:13)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-02-17 9:26)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-02-11 14:13)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-02-21 11:08)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2022-05-12 14:24)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-05-04 13:09)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-30 14:54)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-31 20:36)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-11 13:06)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-04-20 9:25)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-03-11 13:06)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-31 7:57)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-05-04 13:09)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-03-30 14:54)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-05-04 13:09)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-02-25 14:37)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-03-08 8:58)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.2 (2022-03-23 22:02)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-10 20:38)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-15 12:20)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2022-05-06 13:28)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-05-06 13:28)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-14 15:26)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-05-06 13:29)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-05-06 13:28)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-05-06 13:29)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.2 (2022-02-13 11:31)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-03-08 8:46)
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-16 9:00)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.6 (2022-04-10 14:53)
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-02-20 12:02)
 •  niestacjonarne sem.4 (2022-02-20 20:37)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgr LP
 •  niestacjonarne sem.2 (2022-02-22 0:09)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM
 •  stacjonarne sem.6 (2022-02-25 10:46)
 •  niestacjonarne sem.6 (2022-03-17 19:08)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-
 •  stacjonarne sem.2 (2022-02-28 13:45)
 •  stacjonarne sem.4 (2022-02-18 13:02)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2021/2022 (semestr letni)