LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Administracja

 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-21 10:51)
  ARCHITEKTURA
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-22 14:52)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-22 14:52)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-22 14:52)
 •  stacjonarne sem.7 (2021-10-22 14:52)
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-22 14:52)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-21 11:17)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-21 10:51)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-22 11:39)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-06 11:45)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-09-28 11:15)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne KiK
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-20 13:06)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-20 13:00)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-13 13:29)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-06 15:06)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-09-21 21:06)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne mgr ZSK
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-13 13:30)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-13 13:29)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2021-09-16 19:44)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-09-16 19:44)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-12 10:54)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-09-30 13:36)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-09-16 19:45)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-19 12:22)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2021-09-30 9:37)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-09-24 21:45)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-09-24 21:45)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-18 12:35)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-10 13:56)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-10 13:57)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-11 15:01)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-08 20:19)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-11 15:05)
  Finanse i rachunkowość
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-14 12:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-21 10:49)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-14 12:51)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-16 12:48)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-16 10:38)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-14 16:19)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-14 16:19)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-14 16:19)
 •  stacjonarne sem.7 (2021-10-22 8:16)
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-14 16:19)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-04 10:27)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-13 21:15)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-13 21:16)
  Jazz i muzyka estradowa studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-13 21:16)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2021-09-21 10:16)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-06 15:44)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-06 15:44)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-01 11:49)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-09-21 10:16)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-06 15:44)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-18 14:57)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-18 14:57)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-18 14:57)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-18 17:03)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-22 12:01)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-18 14:57)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-18 14:57)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-19 7:55)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-18 14:57)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-18 14:57)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-19 14:07)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym (Magisterskie)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-20 20:33)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-22 14:08)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2021-09-21 10:44)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-13 12:33)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-11 11:37)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-14 10:07)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-09-30 9:54)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-09-23 22:51)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-09-23 22:51)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-19 13:47)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-19 12:49)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.1 (2021-09-24 21:46)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-09-24 21:46)
 •  stacjonarne sem.5 (2021-09-24 21:46)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-19 8:45)
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-01 10:37)
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-18 20:40)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgr
 •  niestacjonarne sem.1 (2021-10-15 14:19)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgr LP
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-15 10:09)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mgrZCP
 •  niestacjonarne sem.3 (2021-10-19 8:16)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2021-10-19 8:45)
 •  niestacjonarne sem.5 (2021-10-17 20:06)
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-06 13:38)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  stacjonarne sem.7 (2021-10-16 11:38)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-
 •  stacjonarne sem.1 (2021-10-19 10:22)
 •  stacjonarne sem.3 (2021-10-19 8:49)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność IJ
 •  niestacjonarne sem.7 (2021-10-06 13:38)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2021/2022 (semestr zimowy)