LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Architektura

 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-19 13:50)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-19 13:50)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-19 13:50)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-19 13:50)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-18 19:19)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-17 14:37)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-12 18:11)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-13 20:23)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-13 20:23)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-12 20:45)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-19 19:57)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-13 20:46)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-12 16:56)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-10 11:52)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-18 18:25)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-09 12:44)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-13 20:44)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-09 12:33)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-09 12:54)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 13:05)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-24 8:49)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-24 8:49)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-13 16:37)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-15 12:34)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-13 16:37)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-25 13:53)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-25 13:53)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-25 13:53)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-08 10:26)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-10 18:27)
  Finanse i rachunkowoϾ
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-05 17:41)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-24 18:59)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-10 18:27)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-23 12:25)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-23 11:40)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-23 11:40)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-15 23:16)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 13:05)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-17 13:06)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-17 13:06)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 11:48)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-17 11:48)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-24 11:54)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-08 15:23)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-08 15:23)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-08 15:24)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-11 13:01)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-11 11:52)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-23 10:57)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-23 19:31)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 10:07)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-11 11:52)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-17 10:07)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-17 13:17)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-15 13:26)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-23 10:56)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym (Magisterskie)
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-09 15:47)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-11 9:32)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-17 10:50)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-18 15:22)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-17 10:56)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-22 9:23)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-11 19:52)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-11 19:52)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-12 17:47)
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-12 17:47)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-15 15:39)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-23 14:11)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-17 12:32)
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-23 14:11)
  Zarządzanie i In?ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.2 (2021-02-24 13:38)
 •  stacjonarne sem.4 (2021-02-21 18:16)
  Zarządzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-17 18:33)
 •  niestacjonarne sem.4 (2021-02-15 18:55)
  Zarz¹dzanie i Inzynieria Produkcji mgr LP
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-15 18:55)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji mgrZCP
 •  niestacjonarne sem.2 (2021-02-15 18:55)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-15 18:55)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ IJ
 •  niestacjonarne sem.6 (2021-02-16 16:18)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  stacjonarne sem.6 (2021-02-11 9:51)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2020/2021 (semestr letni)