Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kurs uproszczone formy ewidencji – dla 26 studentów kierunku Finanse i Rachunkowość.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP26/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019.04.05 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -319903
Data i czas opublikowania: 2019-04-16 11:00:43

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -441163
Data i czas opublikowania: 2019-04-16 10:58:45

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -322624
Data i czas opublikowania: 2019-04-05 15:29:05

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -322678
Data i czas opublikowania: 2019-03-27 10:15:10


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl