Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Dietetyka, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, z podziałem na części.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP28/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-05-10 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -411847
Data i czas opublikowania: 2019-05-23 09:20:26

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -901231
Data i czas opublikowania: 2019-05-21 12:40:13

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -640534
Data i czas opublikowania: 2019-05-10 14:50:10

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -399096
Data i czas opublikowania: 2019-04-30 20:28:53


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl