Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Przeprowadzenie egzaminu językowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO45/2019
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2019-05-21 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -422777
Data i czas opublikowania: 2019-06-11 10:44:21

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -353545
Data i czas opublikowania: 2019-05-13 11:04:57


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl