Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa zestawu komputerowego, skanerów, napędów DVD i zasilaczy
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 03/2012
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-04-13 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1471135
Data i czas opublikowania: 2012-04-13 13:52:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -199253
Data i czas opublikowania: 2012-04-13 13:21:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -44942
Data i czas opublikowania: 2012-04-05 13:20:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl