Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania OMR
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 04/2012
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-04-13 10:30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1374328
Data i czas opublikowania: 2012-04-13 13:50:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -38845
Data i czas opublikowania: 2012-04-13 13:47:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -154255
Data i czas opublikowania: 2012-04-05 13:46:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl