Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Przebudowa obiektu dydaktycznego PWSZ w Nysie przy ul. Głuchołaskiej 12 – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP29/2019
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2019-07-10 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -422388
Data i czas opublikowania: 2019-07-19 14:18:50

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -330680
Data i czas opublikowania: 2019-07-10 11:26:19

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar -34304
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:26:59

Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Rozmiar -15106296
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:22:40

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -168932
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:19:55

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Rozmiar -39424
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:17:04

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -37888
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:16:39

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -42496
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:16:18

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -45056
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:15:55

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -52736
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:15:04

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -239543
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:13:38

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -274034
Data i czas opublikowania: 2019-06-25 13:12:56


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl