Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni wirtualnej rzeczywistości
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP30/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2019-07-19 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -3496005
Data i czas opublikowania: 2019-07-26 12:26:53

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1497292
Data i czas opublikowania: 2019-07-19 15:07:53

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1 - OBOWIĄZUJĄCY
Rozmiar -45080
Data i czas opublikowania: 2019-07-16 11:22:16

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -552872
Data i czas opublikowania: 2019-07-16 11:21:35

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -385340
Data i czas opublikowania: 2019-07-15 08:11:48

Załącznik nr 14 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 8
Rozmiar -37441
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:39:03

Załącznik nr 13 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 7
Rozmiar -39004
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:38:40

Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 6
Rozmiar -37957
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:38:23

Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 5
Rozmiar -37605
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:38:09

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 4
Rozmiar -37518
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:37:55

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 3
Rozmiar -36806
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:37:40

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 2
Rozmiar -42412
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:37:21

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1
Rozmiar -45530
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:37:03

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - od Części 4 do Części 8
Rozmiar -43292
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:36:40

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 2 i Części 3
Rozmiar -43305
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:36:18

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 1
Rozmiar -44775
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:35:56

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
Rozmiar -32954
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:35:34

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33179
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:35:16

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -33865
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:34:54

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34549
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:20:50

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -43101
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:20:07

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -351599
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:19:26

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -253834
Data i czas opublikowania: 2019-07-11 13:19:03


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl