Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP31/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   20019-07-26, godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -843122
Data i czas opublikowania: 2019-07-31 07:59:59

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -867419
Data i czas opublikowania: 2019-07-26 12:26:17

Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 2
Rozmiar -94291
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:28:04

Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1
Rozmiar -159537
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:27:52

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 2
Rozmiar -126120
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:27:26

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 1
Rozmiar -133379
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:27:12

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar -33503
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:26:54

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
Rozmiar -33748
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:26:37

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33334
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:26:23

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -34010
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:26:09

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34529
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:25:50

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -49511
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:25:13

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -245957
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:24:44

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -341939
Data i czas opublikowania: 2019-07-18 14:24:33


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl