Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez rozbudowę e-learningu w ramach tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP32/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   20019-09-02, godz. 10:30
Protokół z wyboru oferty - unieważnienie
Rozmiar -427834
Data i czas opublikowania: 2019-09-04 13:53:05

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1378736
Data i czas opublikowania: 2019-09-02 13:03:59

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -155059
Data i czas opublikowania: 2019-08-26 13:03:32

Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -683520
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:46:17

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -158677
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:46:03

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar -637952
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:45:43

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
Rozmiar -635392
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:45:25

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -633344
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:45:05

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -635392
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:42:54

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -638464
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:42:39

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -667648
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:42:25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -345375
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:41:35

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -231326
Data i czas opublikowania: 2019-08-01 14:40:27


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl