Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa 50 000 sztuk ankiet.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO 30/2012
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2012-04-17 12:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -367078
Data i czas opublikowania: 2012-04-18 08:15:00

Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Rozmiar -431189
Data i czas opublikowania: 2012-04-13 13:05:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -134107
Data i czas opublikowania: 2012-04-13 13:04:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl