Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa do pracowni wirtualnej rzeczywistości dwóch sztuk komputerów przenośnych i oprogramowania do modelowania 3D.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP33/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2019-09-19 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -772648
Data i czas opublikowania: 2019-10-01 14:36:41

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -471934
Data i czas opublikowania: 2019-09-19 15:01:25

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 2
Rozmiar -37757
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:30:35

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1
Rozmiar -36788
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:30:10

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 2
Rozmiar -133238
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:29:45

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 1
Rozmiar -135795
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:29:29

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33328
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:28:41

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34469
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:28:24

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -41051
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:27:38

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -298928
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:26:48

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -232621
Data i czas opublikowania: 2019-09-10 14:24:56


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl