Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu: Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia – zakres podstawowy zakończony egzaminem oraz certyfikatem.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP34/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019.09.19 godz 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -296683
Data i czas opublikowania: 2019-09-26 09:53:28

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -431675
Data i czas opublikowania: 2019-09-23 08:22:24

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -350985
Data i czas opublikowania: 2019-09-19 15:01:50

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -337165
Data i czas opublikowania: 2019-09-11 14:21:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl